Državna
rang lista

Državna rang lista objavljuje se nekoliko puta godišnje i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbija 25% najlošijih postignutih rezultata, zaokruženo na više. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HR-12x7 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.

Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju dva najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5 ili 10, ovisno o obujmu kviza. Za velike kvizove s oko 200 pitanja (Svjetsko prvenstvo, Cro Slam, međunarodni "openi") iznosi 12.5, a za HR-12x7 iznosi 10.

 

Autor rang liste: Dražen Cukina

TOP 3

STUDENI 2023 .

1
Lovro Jurišić
761.97
2
Krešimir Sučević Međeral
729.75
3
Mladen Vukorepa
677.77

REZULTATI

STUDENI 2023.

Rang Ime i prezime Odigranih kvizova Bodova
1 Lovro Jurišić 18 761.97
2 Krešimir Sučević Međeral 17 729.75
3 Mladen Vukorepa 16 677.77
4 Lucian Šošić 11 666.76
5 Jurica Benčik 17 656.11
6 Ante Uzelac 15 653.93
7 Željko Pavić 16 643.91
8 Borko Barić 17 637.07
9 Goran Vesić 17 631.82
10 Nikola Lazić 18 631.69
11 Haris Mujkić 17 625.38
12 Kristo Kristić 14 620.67
13 Krešimir Melnik 12 605.09
14 Dražen Nemet 12 604.49
15 Filip Znaor 17 601.19
16 Marin Arbani 11 593.91
17 Krunoslav Valentić 16 576.85
18 Dalibor Benković 18 570.51
19 Bojan Hlača 18 565.67
20 Petar Prugovečki 12 546.20
21 Ivica Glavan 17 521.83
22 Danijel Šušnjara 11 521.55
23 Šime Gverić 8 500.48
24 Dražen Cukina 17 496.76
25 Josip Paškov 16 495.71
26 Pavao Crnko 11 480.47
27 Mislav Maldini 11 480.31
28 Neven Trgovec 7 474.27
29 Ivan Marić 18 470.56
30 Hrvoje Pichler 14 470.45
31 Tomislav Pavlak 11 454.13
32 Dorjana Širola 7 434.98
33 Filip Drezgić 9 426.91
34 Patrik Krpan 11 421.79
35 Barislav Poparić 13 420.13
36 Bojan Radošević 12 419.14
37 Bruno Vojvodić 16 416.14
38 Ivo Karamatić 10 410.33
39 Siniša Žegor 11 409.47
40 Tomislav Grubišić 10 408.05
41 Ana Žele 14 407.50
42 Marinko Čogelja 8 407.01
43 Nikola Paleka 9 406.01
44 Branimir Ivković 11 398.56
45 Mario Ferenčak 16 390.26
46 Damir Tupek 7 376.95
47 Saša Jević 10 359.43
48 Boris Gruden 11 343.34
49 Leo Kovač 8 330.90
50 Antonio Šalov 10 328.05
51 Maja Vražić 12 327.16
52 Igor Zenzerović 9 327.15
53 Salem Velić 12 315.27
54 Darko Bačić 8 315.09
55 Josip Rončević 8 298.42
56 Ivan Gržetić 7 292.72
57 Nikola Delić 9 291.05
58 Maja Bulatović 9 277.30
59 Lovro Kostur 9 271.20
60 Damir Obad 6 266.62
61 Vanja Galović 11 265.90
62 Kristijan Musa 5 258.39
63 Kristian Lasić 5 245.86
64 Bojan Goja 6 243.50
65 Gvido Piasevoli 7 232.14
66 Dragan Boras 6 231.40
67 Dario Butković 5 222.62
68 Branimir Arsić 6 217.84
69 Andrea Stanković 6 216.97
70 Dean Kotiga 3 214.16
71 Stanko Kovač 6 210.33
72 Predrag Savić 5 200.35
73 Domagoj Šesto 4 199.72
74 Ivica Brtan 4 196.30
75 Mislav Čagalj 6 192.27
76 Marin Blažetić 5 190.95
77 Lazar Živkov 4 186.71
78 Robert Lojpur 4 179.59
79 Morana Zibar 4 176.43
80 Franjo Falak 4 175.81
81 Ivan Ribarić 5 172.75
82 Perica Živanović 3 170.16
83 Sanja Pavlović 5 170.06
84 Damir Hamzić 5 164.86
85 Filip Galić 6 147.38
86 Tamara Tomin 4 145.36
87 Filip Frančić 4 144.88
88 Mario Kovač 3 142.31
89 Milan Dobrić 3 140.56
90 Tomislav Vrban 5 135.50
91 Fabijan Bošnjak 3 135.14
92 Željko Pavlović 5 135.00
93 Dino Milić-Jakovlić 3 127.99
94 Matej Pavlinić 3 126.43
95 Marko Laginja 3 126.22
96 Saša Benzon 3 126.10
97 Vladimir Ribičić 6 125.40
98 Kazimir Balog 4 124.94
99 Patrik Đivić 4 123.56
100 Ivor Čevapović 3 117.98
101 Boris Bilas 3 116.84
102 Duško Lakić 2 116.24
103 Stipe Renje 3 115.25
104 Vinko Šeremet 5 115.14
105 Marin Knežević 3 114.77
106 Vjekoslav Vuk 3 113.09
107 Branimir Renje 3 112.29
108 Srećko Veselinović 3 111.50
109 Zvonimir Drvar 3 110.59
110 Matko Dujmović 3 105.39
111 Ivan Juraj 3 105.23
112 Goran Koprenica 4 102.28
113 Goran Privrat 3 102.00
114 Snježana Bunčić 2 101.75
115 Deni Škarpa 4 101.66
116 Luka Čmrlec 3 99.96
117 Antun Akšamović 3 99.84
118 Jurica Vuco 3 98.02
119 Oto Filipović 3 97.50
120 Gojko Prusina 2 97.10
121 Fabijan Muršić 4 96.91
122 Petar Kordić 3 94.66
123 Hrvoje Đurak 4 94.05
124 Ivan Ćorić 2 92.99
125 Robert Cerović 3 92.07
126 Milan Kantor 3 91.80
127 Viktorija Armanda 3 91.78
128 Josip Rubeša 4 91.78
129 Miroslav Klen 3 91.19
130 Jerko Oreč 4 89.70
131 Petar Đapić 4 89.59
132 Sara Lukač 2 87.34
133 Dušan Torbica 2 85.19
134 Josip Banić ST 2 84.88
135 Marko Inđić 3 84.49
136 Matej Ljubić 3 82.76
137 Grgo Birin 2 82.16
138 Domagoj Pozderac 1 78.39
139 Mihajlo Zdravković 2 77.84
140 Darko Lisac 2 77.60
141 Mijo Marković 4 77.27
142 Bartol Božić 3 76.44
143 Borna Škrlec 2 76.24
144 Sandro Jažo 3 74.90
145 Dušan Velimirović 3 74.41
146 Dominik Varga 2 74.34
147 Ivan Andonov 1 73.41
148 Šimo Širanović 2 72.36
149 Mirta Ćorić 2 72.35
150 Marijan Pandžić 3 72.28
151 Gajo Vučinić 2 72.20
152 David Galiot 2 70.93
153 Dragan Gulam 1 70.92
154 Lovro Marinović 1 70.30
155 Matija Živković 2 68.64
156 Ivan Jurić 1 68.43
157 Toni Poparić 3 67.75
158 Stipe Mustapić 3 67.22
159 Danijel Kovačević 2 66.35
160 Karlo Sokol 2 66.14
161 Ivan Čikotić 3 66.04
162 Fabijan Čorak 1 65.95
163 Mate Lokas 2 65.61
164 Hrvoje Vukić 4 62.63
165 Marina Pereša 3 62.48
166 Domagoj Marić 2 62.13
167 Darinka Pisac 3 61.31
168 Ivan Marović 2 60.84
169 Mihael Korpar 4 58.99
170 Samir Milla 2 56.83
171 Denis Lisac 2 55.12
172 Valter Gross 2 53.96
173 Prakhar Gupta 1 53.50
174 Matej Kuraja 2 53.11
175 Filip Brcko 2 51.50
176 Marko Mandarić 2 51.15
177 Tomislav Bartolović 1 51.01
178 Aljoša Jurinić 1 49.51
179 Marija Anušić 1 49.11
180 Marina Maretić 1 49.11
181 Siniša Serdar 2 48.27
182 Ana Kolobarić 1 47.90
183 Stefan Grnčarski 1 47.28
184 Neven Milijić 1 47.08
185 Karlo Lugomer 1 46.66
186 Uroš Milurović 1 46.04
187 Darko Laklija 1 45.42
188 Tomislav Bleiziffer 1 45.42
189 Dominik Hrestak 1 44.79
190 Lucija Rajčić 2 44.14
191 Vojislav Kresić 2 44.14
192 Vjekoslav Šarić 1 43.06
193 Mislav Blagaić 1 42.78
194 Ivan Glavaš 1 42.31
195 Antonio Šnajder 1 42.30
196 Bruno Brodarić 1 42.30
197 Marin Pažanin 1 42.30
198 Igor Čičak 1 42.06
199 Tomislav Gašparević 2 41.74
200 Ivan Čović 1 41.68
201 Sven Marcelić 1 41.06
202 Stipe Vukšić 1 41.06
203 Matko Šimić 1 41.06
204 Bruno Grgurević 2 40.97
205 Marijo Mandić 1 39.82
206 Borna Skukan 1 39.82
207 Romino Stojanov 2 39.60
208 Hari Klarica 1 39.55
209 Karlo Martinek 1 39.19
210 Nenad Jovanović 1 39.19
211 Arsen Krnić 1 39.19
212 Duško Pijunko 1 38.93
213 Matej Škara 3 38.75
214 Kristian Bešker 1 38.57
215 Ljerka Karleuša 1 38.57
216 Slobodan Pavlović 1 37.95
217 Andrej Zorić 1 37.95
218 Ivan Ljubić 1 37.95
219 Boris Gajić 1 37.36
220 Filip Paštelek 1 37.33
221 Stjepan Gojak 1 37.02
222 Tomislav Petrinec 1 36.71
223 Ivan Požežanac-Hajić 1 36.71
224 Carlos Franco 1 36.46
225 Marko Glibušić 1 36.19
226 Filip Kopecki 1 36.08
227 Roko Sven Surać 1 35.77
228 Valentin Herman 1 35.46
229 Marija Rađa 1 35.46
230 Filip Stevanović 1 35.46
231 Đorđe Kovačević 1 35.33
232 Hrvoje Posavec 1 35.17
233 Josip Pavić 1 35.17
234 Dejan Cerovec 1 34.99
235 Ivica Loina 1 34.84
236 Marijan Kanjković 2 34.25
237 Alen Krmpotić 1 34.22
238 Jakov Anić 1 34.22
239 Goran Milić 1 33.66
240 Boris Rauš 1 33.54
241 Matej Benčić 1 33.16
242 Mario Žamić 1 32.97
243 Ivan Kokot 1 32.35
244 Domagoj Boroš 1 32.35
245 Luka Jerković 1 32.02
246 Damir Prpić 1 31.73
247 Matko Kreber 1 31.73
248 Yury Shatz 1 31.20
249 Grgur Knezić 1 31.15
250 Mak Krajina 1 31.11
251 Kristijan Ramov 1 31.11
252 Stjepan Božić 1 31.11
253 Martin Radelja 1 31.11
254 Lucija Pleše 1 31.11
255 Jan Kukić 1 31.08
256 Maja Spasojević 1 30.92
257 Jan Franjul 1 30.92
258 Viktor Šabarić 1 30.56
259 Karlo Rafaneli 1 30.48
260 Tomislav Jažo 2 30.33
261 Jurica Ružić 1 30.15
262 Marino Polić 1 29.86
263 Verner Stanušić 1 29.86
264 Valter Kvalić 1 29.64
265 Bartol Banić 1 29.47
266 Vedran Kos 1 29.24
267 Morena Mačina 1 29.02
268 Tvrtko Aščić 1 28.64
269 Kristijan Martinović 1 28.62
270 Bojan Globan 1 28.62
271 Štefanija Klokočki 3 28.36
272 Marko Petrić 1 28.26
273 Stjepan Ćorić 1 28.00
274 Jasmin Mikolčević 1 27.87
275 Kristijan Šivak 1 27.63
276 Siniša Tot 1 27.56
277 Branimir Šegović 1 27.37
278 Ivan Horvat 1 27.37
279 Sandro Jovanović 1 27.37
280 Siniša Dujanić 1 27.29
281 Ivana Prkić 1 27.20
282 Nikola Vojković 1 27.13
283 Ivan Svalina 1 26.75
284 Stipo Slipac 1 26.63
285 Antonio Čavrag 2 26.61
286 Toni Blažević 1 26.13
287 Duje Ahmetović 1 26.13
288 Ivan Bence 1 25.77
289 Marta Bandur 1 25.69
290 Bruno Doskočil 1 25.30
291 Domagoj Dolički 1 25.30
292 Matej Mašić 1 24.96
293 Fran Puljić 1 24.88
294 Nikola Tafra 1 24.88
295 Domagoj Kardum 1 24.88
296 Matej Simić 1 24.88
297 Ivan Ferenčak 1 24.12
298 Juraj Strgar 1 23.77
299 Đorđe Nikolić 1 23.70
300 Srđan Bilić 1 23.64
301 Damian Ključe 1 23.64
302 Gabrijela Čorković 1 23.61
303 Irena Adžić 1 23.42
304 Tunjo Džijan 2 23.29
305 Slaven Maros 1 22.84
306 Darko Dumanović 1 22.79
307 Tea Đuran 1 22.61
308 Vukašin Cvetojević 1 22.42
309 Robert Ratković 1 22.40
310 Anton Brodarac 1 22.20
311 Roč Stilinović 1 22.11
312 Damjan Gracin 1 22.11
313 Valentin Lešić 1 21.89
314 Dario Cvjetović 1 21.48
315 Marko Galić 1 21.10
316 Filip Škrlec 1 21.10
317 Marijan Pavlečić 1 20.53
318 Mate Burić 1 19.97
319 Marko Furlan 1 19.64
320 Ivan Radnić 1 19.60
321 Zrin Crnjac 1 18.83
322 Tino Neveščanin 1 18.72
323 Hrvoje Gašparević 1 18.72
324 Matija Evačić 1 18.04
325 Marin Maslov 1 16.86
326 Dejan Majdandžić 1 16.77
327 Dražen Milak 1 16.47
328 Ante Varvoda 1 16.18
329 Verica Vojnović 1 16.08
330 Matija Stojanović 1 15.81
331 Nediljko Vojković 1 15.58
332 Ante Jurjević 1 15.39
333 Robert Ilijov 1 15.07
334 Martin Ćorić 1 14.93
335 Vid Karlić 1 12.56
336 Mirjana Fumić 1 12.44
337 Dominik Šarić 1 11.85
338 Marin Šepuka 1 8.48
339 Marija Buljat 1 5.59

NA VRH