DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljuje se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

OžUJAK 2020.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 750.66 15
2 Perica Živanović 748.86 13
3 Krešimir Sučević Međeral 705.58 13
4 Dražen Nemet 690.26 16
5 Haris Mujkić 645.56 16
6 Marin Arbani 636.87 14
7 Borko Barić 634.99 16
8 Lovro Jurišić 621.40 16
9 Mario Kovač 614.34 14
10 Mladen Vukorepa 601.11 11
11 Tomislav Bleiziffer 597.73 14
12 Boris Rauš 565.02 12
13 Šime Gverić 550.20 11
14 Domagoj Šesto 544.43 16
15 Ivica Brtan 511.24 14
16 Roko Sven Surać 505.60 17
17 Neven Milijić 500.19 9
18 Dalibor Benković 500.09 14
19 Pavao Crnko 497.15 16
20 Tomislav Grubišić 492.83 12
21 Dražen Cukina 484.47 17
22 Ruben Finderle 476.90 12
23 Nikola Paleka 464.20 11
24 Ivica Glavan 459.17 14
25 Ivan Marić 431.17 16
26 Hrvoje Pichler 415.68 11
27 Neven Trgovec 405.30 7
28 Ljerka Karleuša 401.05 11
29 Josip Paškov 396.61 11
30 Ana Žele 381.02 13
31 Fabijan Čorak 378.01 7
32 Saša Jević 374.46 12
33 Aleksandar Božić 357.15 9
34 Marinko Čogelja 342.68 7
35 Ivan Horvat 335.38 8
36 Ivan Žanetić 328.08 9
37 Kristo Kristić 327.51 6
38 Denis Lisac 319.78 9
39 Lovro Marinović 314.98 6
40 Ivica Loina 314.55 8
41 Dominik Všetečka 308.96 8
42 Marin Blažetić 299.43 10
43 Darko Bačić 295.74 8
44 Goran Vesić 289.39 6
45 Marin Šuljak 279.88 8
46 Marijana Jakovašić 274.50 5
47 Dino Milić-Jakovlić 267.68 6
48 Saša Lenuzzi 264.44 8
49 Milorad Podunavac 264.06 8
50 Morana Zibar 252.73 5
51 Josip Rubeša 248.19 11
52 Gabrijela Čorković 245.29 8
53 Damir Obad 233.38 5
54 Barislav Poparić 232.75 7
55 Igor Čičak 230.72 5
56 Branimir Ivković 224.75 6
57 Nikola Lazić 223.83 5
58 Oto Filipović 219.86 7
59 Marija Rađa 217.01 6
60 Dominik Pozderac 211.67 7
61 Valter Gross 207.90 8
62 Domagoj Pozderac 206.26 4
63 Mario Krnić 200.95 6
64 Dario Ivančić 196.50 4
65 Mate Lokas 195.51 6
66 Marijan Lipovac 195.00 6
67 Ivan Jurić 191.58 3
68 Grgo Birin 190.52 5
69 Bojan Radošević 190.21 5
70 Anamarija Varga 189.94 4
71 Filip Drezgić 189.84 4
72 Dean Kotiga 188.93 3
73 Marko Laginja 187.00 4
74 Gvido Piasevoli 186.31 5
75 Igor Barinić 183.91 7
76 Goran Benić 173.57 6
77 Hrvoje Đurak 166.70 6
78 Željko Jurić 165.69 5
79 Darko Lisac 165.03 5
80 Vedran Ivičić 164.80 7
81 Josip Banić 160.02 4
82 Drago Kudra 155.22 4
83 Vedran Štruklec 154.81 5
84 Duško Lakić 154.53 3
85 Ante Uzelac 153.86 4
86 Kristian Lasić 148.17 3
87 Maja Vražić 146.30 6
88 Danijela Golek-Pilon 145.44 5
89 Kristijan Musa 141.23 3
90 Jakov Kević 138.00 5
91 Marin Pažanin 136.73 3
92 Krešimir Štimac 136.04 2
93 Željko Pavlović 135.49 5
94 Vjekoslav Stubljar 135.40 4
95 Leo Kovač 131.67 4
96 Sandra Filipčić 131.51 3
97 Marijan Pandžić 131.04 4
98 Mislav Vulić 129.72 3
99 Mislav Ilija Vulić 129.07 3
100 Šimo Širanović 126.43 4
101 Alen Franjić 126.02 3
102 Franjo Falak 125.78 3
103 Dejan Cerovec 125.22 3
104 Mislav Maldini 123.71 4
105 Verica Vojnović 120.11 5
106 Zrin Crnjac 116.71 5
107 Bojan Goja 115.67 3
108 Tin Adlešić 114.81 4
109 Robert Cerović 114.32 3
110 Marina Maretić 110.37 3
111 Ivica Žuro 107.85 2
112 Maja Bulatović 106.30 4
113 Ivan Radun 105.37 3
114 Bruno Vojvodić 105.35 3
115 Nino Matoković 102.61 6
116 Bruno Pilon 102.40 5
117 Ivo Karamatić 101.75 3
118 Dragan Boras 100.32 3
119 Ivan Čović 98.66 2
120 Antun Akšamović 98.03 3
121 Tomislav Denegri 96.24 2
122 Ana Kolobarić 92.53 2
123 Boris Delipetar 92.40 2
124 Nikola Hrković 90.50 3
125 Ivan Ćorić 90.45 2
126 Hana Vlahov 89.14 3
127 Filip Škrlec 89.00 4
128 Arsen Krnić 87.86 2
129 Borna Škrlec 87.53 2
130 Mirna Ermenić 87.13 3
131 Boris Gajić 84.65 3
132 Nikša Mitrović 83.56 2
133 Toni Velić 82.78 2
134 Nikola Horvat 82.51 2
135 Dario Pejin 81.55 3
136 Siniša Dujanić 80.86 3
137 Jerko Šubašić 80.19 3
138 Krunoslav Valentić 80.03 2
139 Gojko Prusina 79.94 2
140 Darinka Pisac 78.84 3
141 Lukša Benić 77.79 2
142 Josip Luša 77.11 2
143 Bruno Gudelj 76.43 2
144 Dora Dodig 74.89 2
145 Nikola Delić 74.26 2
146 Josip Pavić 73.67 2
147 Milorad Rukavina 73.29 2
148 Uroš Milurović 73.29 2
149 Tomislav Nedić 73.22 2
150 Marko Miliša 72.96 2
151 Francesco Scarpa 71.13 2
152 Jasmin Mikolčević 70.43 2
153 Ivan Borković 69.93 2
154 Davor Adlešić 69.76 4
155 Matko Šimić 69.51 2
156 Ivana Bašić 68.40 2
157 Ana Pašalić 64.22 2
158 Domagoj Vogrinc 62.56 2
159 Pavao Banić 62.34 2
160 Pavle Bobić 60.32 2
161 Helena Buranji 59.11 2
162 Marko Badovinac 58.48 2
163 Mate Šimić 57.43 2
164 Ivan Žderić 55.24 1
165 Bojan Hlača 54.93 2
166 Martin Brkić 54.24 1
167 Boris Maduna 53.85 2
168 Maja Frlužec 53.77 3
169 Saša Vukmirović 53.32 2
170 Lucian Šošić 53.20 1
171 Kazimir Balog 52.15 2
172 Zoran Kačanić 52.09 2
173 Dragan Gulam 50.74 1
174 Ivan Andonov 50.74 1
175 Dario Butković 50.07 1
176 Vedran Milović 49.99 1
177 Stipe Mustapić 47.72 2
178 Florijan Skok 46.77 2
179 Željko Cvetić 46.55 2
180 Danijel Šušnjara 46.49 1
181 Tomislav Jurić 46.06 2
182 Lucija Copić 45.94 2
183 Željko Viskić 45.90 1
184 Ivana Lovrek 45.89 1
185 Valent Cerovečki 45.49 1
186 Snježana Bunčić 45.41 1
187 Mateo Pukšar 44.82 2
188 Marko Vasilj 44.33 1
189 Hari Klarica 43.99 1
190 Filip Novosel 43.99 1
191 Antonio Barišić 43.72 2
192 Igor Skevin 42.25 1
193 Vedran Šenk 40.81 2
194 Krešimir Melnik 40.66 1
195 Anže Božič 40.63 1
196 Jurica Benčik 40.23 1
197 Svjetlana Gudelj 40.16 1
198 Hrvoje Vlahov 39.72 1
199 Frane Lukin 39.64 1
200 Gordan Konjević 39.48 1
201 Filip Kopecki 39.48 1
202 Jakov Kusić 39.48 1
203 Valter Kvalić 39.12 1
204 Ivan Čorić 39.12 1
205 Goran Milić 39.12 1
206 Alen Krmpotić 39.07 1
207 Sven Šijak 38.73 1
208 Jurica Vuco 38.34 1
209 Tomislav Lipošćak 38.20 1
210 Ivor Čevapović 37.98 1
211 Daniel Letica 37.55 1
212 Domagoj Horvat 37.55 1
213 Ivan Mičić 37.55 1
214 Saša Benzon 37.39 1
215 Ivan Juraj 37.16 1
216 Branimir Tot 36.48 1
217 Milan Lopac 36.45 1
218 Maja Matošin 35.99 1
219 Andrej Plećaš 35.99 1
220 Milan Kantor 35.73 1
221 Timon Grabovac 35.73 1
222 Ivana Antončić 35.21 2
223 Ivan Telebar 34.98 1
224 Nevena Štokić 34.95 1
225 Tomislav Vrbanić 34.42 1
226 Tamara Baraba 34.23 1
227 Filip Znaor 33.90 1
228 Marijo Mandić 33.90 1
229 Toni Poparić 33.90 1
230 Matko Matijević 33.59 2
231 Romeo Matić 33.48 1
232 Vedran Kos 33.38 1
233 Emiljana Vozila-Mohorović 33.38 1
234 Borna Antočić 33.17 1
235 Andrej Fric 32.73 1
236 Igor Ramov 32.73 1
237 Dražen Milak 32.51 1
238 Ante Knez 32.34 1
239 Krešo Škugor 32.34 1
240 Marko Glibušić 32.21 1
241 Petar Bošnjak 31.98 1
242 Antonio Miletić 31.82 1
243 Roko Biluš 31.82 1
244 Marija Anušić 31.38 1
245 Filip Ratković 31.30 1
246 Ivan Pašalić 31.23 1
247 Marko Veizović 30.77 1
248 Srećko Jantol 30.55 1
249 Marina Maretic 30.25 1
250 N. N. 30.05 1
251 Ivan Lončar 29.91 1
252 Stjepan Lončarić 29.91 1
253 Tomi Kunović 29.89 1
254 Lana Pavlaković 29.89 1
255 Nikola Sirovica 29.44 2
256 Ivan Šunde 29.21 1
257 Miran Šiljak 29.21 1
258 Dražen Polić 28.71 1
259 Ivica Šimić 28.71 1
260 Vedran Poturak 28.71 1
261 Luka Zovko 28.69 1
262 Kristijan Čvek 28.69 1
263 Željko Bralić 28.17 1
264 Hrvoje Rastovski 28.05 1
265 Sandra Reić Tomaš 27.38 1
266 Mislav Čagalj 27.12 1
267 Marko Vulesica 26.83 1
268 Zdenko Han 26.80 1
269 Jaša Dimič 26.73 1
270 Ivan Peček 26.73 1
271 Marijan Kanjković 26.23 1
272 Šejla Rebac 26.08 1
273 Roc Stilinovic 26.08 1
274 Adriano Katanić 26.08 1
275 Mislav Svalina 26.08 1
276 Zrinka Car 25.98 1
277 Miroslav Barbir 25.56 1
278 Domagoj Dražina 25.23 1
279 Jan Kukić 25.21 1
280 Alex Humski 25.07 1
281 Dominik Varga 24.98 1
282 Kristijan Grubešić 24.92 1
283 Anselmo Scremin 24.51 1
284 Mislav Đerđ 24.51 1
285 Ivan Turić 24.51 1
286 Lara Mandli 24.48 1
287 Josip Banić IG 23.99 1
288 Boris Benčić 23.73 1
289 Valentin Herman 23.73 1
290 Matic Šmigoc 22.98 1
291 Željko Pavlovic 22.95 1
292 Krunoslav Radaković 22.70 1
293 Mirjana Fumić 22.43 1
294 Jadranko Roguljić 22.43 1
295 Marta Bognar 22.36 1
296 Fran Filipović 22.12 1
297 Ante Ćubela 21.91 1
298 Ivan Kolić 21.37 1
299 Siniša Ružić 21.28 1
300 Ante Pauk 21.08 1
301 Šime Jelenković 20.73 1
302 Toni Livak 20.73 1
303 Miro Šarić 20.70 1
304 Ivana Roguljić 19.82 1
305 Luka Stazić 19.43 1
306 Petar Đapić 19.23 1
307 Jasenka Anić 19.11 1
308 Miroslav Čabraja 18.50 1
309 Ante Relja 18.03 1
310 Dinko Šimenc 17.89 1
311 David Gustetić 17.73 1
312 Ivan Pavličević 17.48 1
313 Božidar Marjanović 17.35 1
314 Vedrana Bakša 17.35 1
315 Antun Bubnjar 16.69 1
316 Boris Zoretić 16.17 1
317 Vanja Perić 15.96 1
318 Bruno Tatarević 15.65 1
319 Matija Stojanović 15.09 1
320 Ivan Guć 14.73 1
321 Niko Gjanović 14.38 1
322 Stjepan Šiško 14.08 1
323 Hrvoje Babić 14.02 1
324 Duje Duplančić 13.22 1
325 Maro Đanović 13.04 1
326 Ante Pijaca 12.47 1
327 Peter Marinko 12.47 1
328 Marko Borović 11.47 1
329 Petar Kalafatić 10.22 1