DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljuje se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

PROSINAC 2018.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 716.32 15
2 Neven Milijić 679.09 14
3 Perica Živanović 651.79 14
4 Krešimir Sučević-Međeral 643.68 16
5 Dražen Nemet 633.44 17
6 Ivan Jurić 623.05 17
7 Marijana Jakovašić 609.99 14
8 Mladen Vukorepa 606.14 15
9 Marin Arbani 544.19 13
10 Borko Barić 543.25 17
11 Lovro Jurišić 535.94 16
12 Tomislav Bleiziffer 534.51 14
13 Haris Mujkić 519.37 16
14 Tomislav Grubišić 506.33 15
15 Boris Rauš 490.45 14
16 Aleksandar Božić 485.44 16
17 Dean Kotiga 480.08 10
18 Domagoj Šesto 459.90 16
19 Mario Kovač 454.10 17
20 Ivica Loina 428.89 13
21 Nikola Paleka 409.34 17
22 Neven Trgovec 403.09 9
23 Morana Zibar 384.45 9
24 Kristijan Musa 379.14 11
25 Šime Gverić 375.13 10
26 Duško Lakić 368.01 9
27 Roko Sven Surać 365.37 17
28 Dalibor Perković 358.13 14
29 Pavao Crnko 347.40 14
30 Ivan Žanetić 332.84 12
31 Dražen Cukina 325.65 11
32 Krešimir Melnik 314.20 9
33 Igor Čičak 311.44 8
34 Ivica Brtan 306.90 10
35 N. N. 306.43 15
36 Hrvoje Đurak 305.16 13
37 Alen Franjić 291.73 9
38 Nikola Lazić 287.28 7
39 Saša Jević 286.81 11
40 Gabrijela Čorković 281.56 14
41 Ljerka Karleuša 280.42 10
42 Ruben Finderle 278.18 9
43 Ivan Marić 272.10 13
44 Ivan Čović 254.98 7
45 Dario Ivančić 248.06 7
46 Oto Filipović 236.00 11
47 Josip Rubeša 235.95 13
48 Saša Vukmirović 229.11 7
49 Fabijan Čorak 221.06 5
50 Ivan Horvat 208.97 6
51 Borna Škrlec 195.96 6
52 Marijan Pandžić 183.70 7
53 Svjetlana Gudelj 182.63 6
54 Božidar Marjanović 179.98 7
55 Josip Paškov 177.69 6
56 Marijan Razum 170.41 4
57 Nikola Delić 164.98 6
58 Kristian Lasić 164.62 5
59 Toni Velić 162.59 5
60 Krešimir Štimac 161.65 3
61 Dino Milić-Jakovlić 159.95 4
62 Jasmin Mikolčević 159.80 6
63 Danijela Golek-Pilon 157.36 7
64 Marin Blažetić 157.06 6
65 Kristo Kristić 156.36 3
66 Goran Benić 155.70 7
67 Marko Laginja 153.48 4
68 Miroslav Klen 142.14 6
69 Goran Vesić 140.90 5
70 Marinko Čogelja 138.73 3
71 Bruno Gudelj 138.60 4
72 Marijan Lipovac 135.30 4
73 Ivan Vulić 133.69 3
74 Anamarija Varga 132.66 4
75 Hrvoje Pichler 130.39 5
76 Damir Obad 126.45 3
77 Ana Kolobarić 124.00 3
78 Domagoj Vogrinc 121.24 4
79 Francesco Scarpa 119.20 5
80 Luka Cigler 119.15 4
81 Ivan Ferenčak 118.55 4
82 Ivana Bašić 117.35 4
83 Milorad Rukavina 115.64 4
84 Slobodan Pavlović 113.44 4
85 Ivan Vlahek 112.31 2
86 Goran Vidmar 111.88 4
87 Ladislav Ćoso 110.41 3
88 Juraj Strgar 109.90 5
89 Siniša Blagojević 109.87 6
90 Josip Batur 107.54 3
91 Bruno Pilon 106.57 6
92 Marta Bognar 106.55 6
93 Maja Frlužec 106.26 6
94 Uroš Milurović 105.96 4
95 Zrin Crnjac 105.88 5
96 Ivan Ćorić 102.10 3
97 Leo Kovač 96.99 3
98 Branimir Ivković 92.52 3
99 Tomislav Denegri 92.26 3
100 Gvido Piasevoli 91.25 3
101 Vedran Ivičić 90.78 5
102 Lovro Marinović 90.16 2
103 Franjo Falak 84.50 3
104 Ivor Čevapović 83.47 3
105 Ivan Radun 82.95 3
106 Boris Benčić 82.61 3
107 Siniša Ružić 80.60 3
108 Robert Cerović 80.42 3
109 Anže Božič 79.86 2
110 Milan Lopac 76.11 2
111 Alen Krmpotić 75.04 2
112 Edis Kuko 74.30 2
113 Vedran Kos 74.24 2
114 Maja Bulatović 74.04 3
115 Sandra Filipčić 73.45 2
116 Marko Vasilj 73.35 2
117 Filip Drezgić 73.31 2
118 Filip Ratković 73.20 3
119 Anđelko Kecman 73.11 2
120 Ivana Lovrek 73.06 3
121 Dominik Hrestak 73.04 2
122 Josip Banić 70.28 2
123 Saša Benzon 68.58 2
124 Denis Lisac 67.51 2
125 Hrvoje Vlahov 64.93 2
126 Sandra Vanjak 64.41 2
127 Luka Šprljan 64.15 4
128 Gojko Prusina 63.30 2
129 Sergej Filipović 63.24 2
130 Mario Miletić 62.98 2
131 Dario Pejin 62.78 2
132 Dalibor Benković 60.19 2
133 Pavao Banić 58.56 2
134 Tin Adlešić 58.32 2
135 Marin Pažanin 58.20 2
136 Josip Kovačić 56.71 4
137 Snježana Bunčić 54.21 1
138 Ivan Borković 53.09 2
139 Tin Kumer 52.41 2
140 Martin Brkić 50.72 1
141 Alex Humski 49.01 2
142 Dino Bošnjaković 48.96 2
143 Dejan Cerovec 48.49 2
144 Darinka Pisac 47.87 2
145 Dragan Gulam 47.02 1
146 Željko Pavlović 46.93 2
147 Tomislav Barić 46.92 2
148 Ivana Roguljić 44.37 3
149 Šimo Širanović 43.87 2
150 Ivan Novosad 43.67 4
151 Marko Glibušić 43.32 1
152 Jagoda Jerković 43.24 2
153 Marija Anušić 43.00 1
154 Lukša Benić 42.60 1
155 Smiljan Zakarija 40.65 1
156 Ivan Žderić 40.41 1
157 Minja Glumac 39.83 2
158 Josip Ojvan 39.14 1
159 Vanja Ilić 39.10 1
160 Ivica Mustač 38.93 1
161 Mate Šimić 38.64 1
162 Branko Fajdiga 37.51 1
163 Igor Škevin 37.51 1
164 Damir Radovan 36.77 1
165 Frane Lukin 35.96 1
166 Arsen Krnić 35.40 1
167 Ivica Žuro 35.40 1
168 Kristijan Šivak 34.87 1
169 Marija Rađa 34.87 1
170 Luka Bućan 34.87 1
171 Ana Bačić 34.55 2
172 Valter Kvalić 34.34 1
173 Ana Pašalić 34.34 1
174 Nikola Horvat 34.10 1
175 Boris Delipetar 33.81 1
176 Željko Brčić 33.68 2
177 Kazimir Balog 33.65 1
178 Dominik Všetečka 33.59 2
179 Dario Butković 33.42 1
180 Bojan Radošević 33.29 1
181 Emiljana Vozila-Mohorović 32.76 1
182 Tomislav Vrbanić 32.76 1
183 Marko Schmitlechner 32.76 1
184 Mislav Ilija Vulić 32.59 1
185 Josip Kelava 32.29 1
186 Giacomo Corazza 31.73 2
187 Marko Smiljić 31.70 1
188 Hrvoje Tenšek 31.70 1
189 Vedran Sobol 31.17 1
190 Tomislav Majsec 31.17 1
191 Saša Lenuzzi 31.17 1
192 Vid Katić 31.17 1
193 Marijan Kanjković 31.00 2
194 Marina Maretić 30.64 1
195 Filip Novosel 30.57 1
196 Vedran Milović 30.57 1
197 Branimir Magaš 30.24 1
198 Antun Akšamović 30.12 1
199 Ante Šikić 30.12 1
200 Darko Lisac 30.12 1
201 Valent Cerovečki 29.56 1
202 Vedrana Bakša 29.38 2
203 Matej Polak 29.11 2
204 Vjekoslav Stubljar 29.06 1
205 Juraj Vladika 29.06 1
206 Luka Lacković 29.06 1
207 Ivan Žmak 28.53 1
208 Stjepan Zlatić 28.00 1
209 Slaven Buzov 28.00 1
210 Paula Raguž 28.00 1
211 Robert Novak 28.00 1
212 Marko Veizović 27.47 1
213 Ivan Vukovic 27.47 1
214 Filip Znaor 26.95 1
215 Luka Deranja 26.42 1
216 Antonio Miletić 26.42 1
217 Lovro Kostur 26.42 1
218 Lidija Lopac 26.42 1
219 Hrvoje Maligec 26.17 1
220 Miroslav Barbir 25.89 1
221 Alen Žižak 25.89 1
222 Goran Milić 25.89 1
223 Frane Kalebić 24.83 1
224 Vedran Vrabec 24.75 1
225 Milan Kantor 24.30 1
226 Tomislav Horvat 24.30 1
227 Ivana Antončić 24.30 1
228 Marko Carić 23.81 1
229 Ivan Šunde 23.78 1
230 Ivan Sirovica 23.78 1
231 Ivor Štefanović 23.68 1
232 Aljaž Božič 23.25 1
233 Maurizio Mlinaček 23.25 1
234 Mateo Puškar 23.25 1
235 Žarko Pintarec 22.90 1
236 Ivan Tomić 22.72 1
237 Jakov Kević 22.72 1
238 Luka Hranjec 22.72 1
239 Miro Šarić 22.72 1
240 Goran Malešević 22.70 1
241 Valentina Šimić 22.70 1
242 Anselmo Scremin 22.19 1
243 Filip Škrabić 22.19 1
244 Josip Šlenc 21.81 1
245 Mijo Kalebić 21.66 1
246 Leo Carić 21.66 1
247 Juraj Kveder 21.66 1
248 Siniša Dujanić 21.33 1
249 Domagoj Horvat 21.13 1
250 Filip Kovačić 21.13 1
251 Stipe Mustapić 21.13 1
252 Irina Markek 21.13 1
253 Marija Dujič 20.71 1
254 Davor Adlešić 20.61 1
255 Tomi Kunović 20.61 1
256 Jan Kukić 20.61 1
257 Matej Kuraja 20.56 1
258 Domagoj Berić 20.08 1
259 Marko Terihaj 20.08 1
260 Dubravka Štiglić 20.08 1
261 Ivan Ribarić 19.55 1
262 Blanka Bradvica 19.55 1
263 Maja Holub-Injić 19.55 1
264 Petar Bošnjak 19.48 1
265 Ivan Lončar 19.39 1
266 Luka Bruketa 19.29 1
267 Saša Paprić 19.18 1
268 Marko Vučković 19.02 1
269 Matko Matijević 19.02 1
270 Vlatka Radaković 18.74 1
271 Adi Čaušević 18.49 1
272 Šimun Kastrapeli 18.36 1
273 Marin Krstulović 17.96 1
274 Vedran Štruklec 17.96 1
275 Martin Ćorić 17.45 1
276 Domagoj Janeković 16.71 1
277 Luka Antunović 16.38 1
278 Sebastijan Petriković 16.26 2
279 Vanja Paulik 16.15 1
280 Bruno Čer 16.09 1
281 Filip Škrlec 15.95 1
282 Željko Čićak 15.86 1
283 Bruno Roglić 15.85 1
284 Stjepan Šiško 15.32 1
285 Petra Vukelić 15.30 1
286 Mislav Đerđ 14.79 1
287 Darko Jakus 14.23 1
288 Mirko Musa 13.96 1
289 Andrej Menalo 13.74 1
290 Luka Petković 13.74 1
291 Saša Romić 13.20 1
292 Vedran Rožić 12.43 1
293 Majkl Mikolić 11.05 1
294 Branko Bešenić 10.52 1
295 Luka Juričić 10.20 1
296 Lea Šikić 8.98 1
297 Vesna Brnabić 8.50 1
298 Tomislav Stočko 8.45 1
299 Anri Deronjić 6.80 1
300 Tomica Petković 2.11 1
301 Tomislav Berić 0.00 0