DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljuje se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

STUDENI 2020.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 602.90 12
2 Mladen Vukorepa 601.69 12
3 Krešimir Sučević Međeral 598.51 12
4 Dražen Nemet 564.44 12
5 Domagoj Pozderac 559.40 10
6 Marin Arbani 554.99 12
7 Šime Gverić 554.16 12
8 Lovro Jurišić 551.18 13
9 Boris Rauš 548.83 11
10 Kristo Kristić 548.83 10
11 Haris Mujkić 538.10 13
12 Borko Barić 532.36 13
13 Tomislav Bleiziffer 523.91 14
14 Mario Kovač 521.89 12
15 Marinko Čogelja 518.13 11
16 Fabijan Čorak 516.89 9
17 Igor Čičak 510.12 11
18 Domagoj Šesto 499.91 11
19 Lovro Marinović 496.94 9
20 Pavao Crnko 469.39 13
21 Dražen Cukina 464.76 13
22 Ivica Brtan 458.69 10
23 Roko Sven Surać 457.69 14
24 Dalibor Benković 453.01 13
25 Nikola Paleka 452.67 12
26 Josip Paškov 432.22 13
27 Perica Živanović 430.97 7
28 Ivica Glavan 427.96 14
29 Goran Vesić 412.92 8
30 Danijel Šušnjara 410.00 8
31 Grgo Birin 405.57 10
32 Branimir Ivković 404.91 11
33 Marin Šuljak 396.47 12
34 Ivan Marić 392.91 14
35 Mislav Ilija Vulić 392.84 9
36 Barislav Poparić 389.04 11
37 Lucian Šošić 385.53 6
38 Saša Jević 378.13 11
39 Mate Lokas 375.52 10
40 Tomislav Grubišić 374.38 8
41 Krunoslav Valentić 371.52 8
42 Ljerka Karleuša 368.29 10
43 Darko Bačić 360.46 9
44 Ana Žele 358.62 13
45 Vedran Štruklec 358.20 9
46 Krešimir Melnik 353.30 7
47 Mario Krnić 352.73 11
48 Ruben Finderle 344.03 8
49 Hrvoje Pichler 343.42 8
50 Denis Lisac 342.80 9
51 Mislav Maldini 336.37 9
52 Ivan Žanetić 329.44 8
53 Oto Filipović 319.20 9
54 Ivan Horvat 315.38 7
55 Maja Vražić 314.52 10
56 Ivan Juraj 306.38 8
57 Branimir Renje 305.26 7
58 Gvido Piasevoli 300.95 8
59 Bruno Vojvodić 296.39 9
60 Neven Trgovec 294.78 5
61 Matko Šimić 288.01 8
62 Josip Pavić 287.92 6
63 Hrvoje Đurak 282.50 9
64 Darko Lisac 271.06 7
65 Ivica Loina 264.89 6
66 Mislav Blagaić 264.11 6
67 Šimo Širanović 262.54 7
68 Marin Blažetić 258.79 7
69 Ana Pašalić 258.46 6
70 Bojan Radošević 257.05 6
71 Leo Kovač 251.05 6
72 Drago Kudra 238.06 6
73 Željko Pavlović 230.75 8
74 Antun Akšamović 229.05 6
75 Maja Bulatović 227.49 7
76 Jakov Kević 222.54 6
77 Neven Milijić 221.01 4
78 Tomislav Lipošćak 215.84 5
79 Josip Banić 209.93 5
80 Željko Jurić 208.86 6
81 Ante Uzelac 206.11 5
82 Dean Kotiga 199.28 3
83 Marija Rađa 190.38 5
84 Milorad Podunavac 189.26 5
85 Valter Gross 185.68 7
86 Gabrijela Čorković 178.31 5
87 Josip Rubeša 176.24 7
88 Marijan Pandžić 169.86 5
89 Bojan Goja 165.91 4
90 Bojan Hlača 160.53 4
91 Siniša Dujanić 155.78 5
92 Dragan Boras 153.69 4
93 Petar Bošnjak 152.73 4
94 Martin Mandić 147.52 4
95 Dominik Varga 141.48 3
96 Zdenko Han 139.68 5
97 Dejan Cerovec 138.44 3
98 Zvonimir Drvar 136.66 3
99 Matko Matijević 136.27 6
100 Dominik Pozderac 134.03 4
101 Hana Vlahov 132.83 4
102 Domagoj Kušec 129.94 3
103 Danijela Golek-Pilon 127.20 4
104 Dragan Gulam 117.84 2
105 Filip Drezgić 116.52 2
106 Pavao Banić 113.82 3
107 Jurica Benčik 113.37 2
108 Duško Lakić 111.37 2
109 Dario Ivančić 111.33 2
110 Damir Hamzić 111.18 4
111 Morana Zibar 110.68 2
112 Filip Križanić 110.17 2
113 Anamarija Varga 110.14 2
114 Ivan Vulić 109.17 2
115 Ivan Gržetić 107.75 2
116 Marko Laginja 105.96 2
117 Boris Benčić 105.34 4
118 Nikola Horvat 103.33 2
119 Arsen Krnić 103.02 2
120 Verica Vojnović 102.83 4
121 Filip Škrlec 102.74 4
122 Kristian Lasić 102.52 2
123 Dominik Hrestak 101.26 2
124 Boris Gajić 98.33 3
125 Stipe Renje 98.25 2
126 Saša Benzon 97.01 2
127 Ivan Čović 96.93 2
128 Damir Obad 94.67 2
129 Bruno Pilon 92.85 4
130 Maja Spasojević 91.23 3
131 Franjo Falak 91.20 2
132 Kristijan Musa 91.18 2
133 Ivor Čevapović 91.02 2
134 Jerko Šubašić 89.85 3
135 Ivan Lončar 88.79 3
136 Nino Matoković 87.61 5
137 Toni Velić 86.75 2
138 Tomislav Nedić 83.19 2
139 Kazimir Balog 82.94 3
140 Igor Barinić 82.07 3
141 Andrej Zorić 80.62 2
142 Ivo Karamatić 77.89 2
143 Dominik Všetečka 77.27 2
144 Josip Luša 74.50 2
145 Aleksandar Božić 73.15 2
146 Marijan Kanjković 71.64 3
147 Ivan Boban 64.80 2
148 Helena Buranji 64.36 2
149 Martin Brkić 62.78 1
150 Karlo Plazina 60.76 1
151 Ivan Jurić 60.38 1
152 Dario Antolčić 58.69 1
153 Darko Laklija 58.69 1
154 Filip Karačić 57.39 1
155 Zrin Crnjac 56.40 2
156 Dino Begić 56.29 1
157 Saša Lenuzzi 54.38 2
158 Siniša Žegor 53.90 1
159 Antonio Čavrag 52.77 5
160 Alen Franjić 52.68 1
161 Ivica Žuro 52.68 1
162 Božidar Marjanović 51.68 2
163 Marin Blagaić 51.50 1
164 Marin Pažanin 50.66 1
165 Marijan Hatić 50.30 1
166 Karlo Lugomer 49.99 1
167 Hrvoje Šimić 49.97 2
168 Borna Skukan 49.32 1
169 Antonio Šnajder 47.91 1
170 Davor Požežanac Hajić 45.28 1
171 Marijana Jakovašić 45.26 1
172 Ivan Požežanac Hajić 44.61 1
173 Juraj Kovačević 44.31 1
174 Josip Živković 43.79 1
175 Antonio Barišić 43.72 2
176 Dino Milić-Jakovlić 43.55 1
177 Gojko Prusina 43.26 1
178 Nikša Mitrović 43.26 1
179 Verner Stanušić 43.26 1
180 Jurica Balaban 43.20 1
181 Tomislav Petrinec 43.12 1
182 Tara Jović 42.61 1
183 Josip Jurić 42.18 2
184 Mladen Jasek 41.92 1
185 Filip Novosel 41.91 1
186 Goran Milić 41.42 1
187 Dora Dodig 41.24 1
188 Ivan Ćorić 41.21 1
189 Anže Božič 40.63 1
190 Filip Znaor 40.40 1
191 Vedran Poturak 40.24 1
192 Filip Kopecki 39.89 1
193 Matko Dujmović 39.05 1
194 Vanja Galović 38.62 2
195 Mate Živković 38.46 1
196 Jurica Vuco 38.34 1
197 Goran Benić 37.87 1
198 Ivan Telebar 37.20 1
199 Marijo Mandić 36.53 1
200 Milan Lopac 36.45 1
201 Bojan Globan 35.86 1
202 Valentin Herman 35.86 1
203 Stjepan Lončarić 35.25 1
204 Ante Živković 35.09 1
205 Ivan Radun 34.75 1
206 Nikola Patković 34.73 1
207 Marina Maretić 33.90 1
208 Josip Buklijaš 33.13 1
209 Tino Nevešćanin 33.13 1
210 Uroš Milurović 33.06 1
211 Marko Glibušić 32.21 1
212 Vjekoslav Stubljar 30.51 1
213 Branimir Šegović 30.47 1
214 Marino Polić 30.47 1
215 Lucija Copić 30.07 1
216 Marin Cvijanović 29.94 1
217 Ivana Bašić 29.67 1
218 David Zgrablić 29.58 1
219 Marko Badovinac 29.13 1
220 Matej Polak 28.40 1
221 Tin Adlešić 27.97 1
222 Tomislav Jurić 26.43 1
223 Vedran Ivičić 26.23 1
224 Stipe Mustapić 25.15 1
225 Kristijan Grubešić 24.92 1
226 Darinka Pisac 24.58 1
227 Tunjo Džijan 24.25 1
228 Miroslav Čabraja 23.85 1
229 Dario Pejin 23.74 1
230 Ivan Guć 23.07 1
231 Mate Šimić 22.04 1
232 Ivan Kolić 21.37 1
233 Siniša Ružić 21.28 1
234 Ante Pauk 21.08 1
235 Petar Odžak 20.38 1
236 Luka Stazić 19.43 1
237 Darko Petković 17.68 1
238 Ivana Antončić 16.95 1
239 Maro Miljanić 16.56 1
240 Davor Adlešić 15.09 1
241 Mateo Pukšar 15.09 1
242 Matija Stojanović 15.09 1
243 Niko Gjanović 14.38 1
244 Filip Javorović 13.17 1