DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljivat će se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

SRPANJ 2018.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 784.36 17
2 Neven Milijić 745.28 16
3 Perica Živanović 730.23 17
4 Krešimir Sučević Međeral 696.21 17
5 Ivan Jurić 667.51 17
6 Dražen Nemet 661.81 18
7 Mladen Vukorepa 647.68 16
8 Marijana Jakovašić 645.38 17
9 Borko Barić 586.27 18
10 Haris Mujkić 576.25 17
11 Marin Arbani 568.03 15
12 Neven Trgovec 565.80 14
13 Dean Kotiga 565.42 11
14 Lovro Jurišić 556.45 16
15 Tomislav Grubišić 552.87 16
16 Šime Gverić 543.06 14
17 Duško Lakić 540.45 14
18 Aleksandar Božić 523.35 17
19 Tomislav Bleiziffer 512.13 13
20 Domagoj Šesto 494.83 18
21 Mario Kovač 461.52 17
22 Ivica Loina 440.31 13
23 Dražen Cukina 404.58 15
24 Nikola Paleka 394.58 15
25 Saša Jević 386.13 15
26 Dalibor Perković 384.51 15
27 Pavao Crnko 384.39 15
28 Kristijan Musa 363.18 12
29 Ivan Čović 354.00 10
30 Roko Sven Surać 344.15 14
31 Fabijan Čorak 336.37 8
32 Ana Žele 323.97 17
33 Nikola Delić 307.96 12
34 Saša Vukmirović 297.27 10
35 Hrvoje Đurak 293.41 14
36 Morana Zibar 287.83 7
37 Svjetlana Gudelj 287.70 10
38 Sandra Vanjak 274.36 9
39 Bruno Gudelj 264.94 8
40 Dario Ivančić 263.42 8
41 Damir Obad 261.50 7
42 Ljerka Karleuša 257.19 10
43 Ivan Žanetić 253.98 10
44 Josip Rubeša 249.78 16
45 Krešimir Melnik 248.24 7
46 Karlo Plazina 246.92 6
47 Ivan Vulić 239.23 6
48 Alen Franjić 238.63 8
49 Ivan Ćorić 233.50 8
50 Ruben Finderle 230.62 8
51 Edis Kuko 230.24 6
52 Dragan Gulam 229.83 6
53 Marijan Razum 229.40 6
54 Boris Rauš 224.92 6
55 Borna Škrlec 216.30 7
56 Ivana Bašić 214.48 8
57 Luka Cigler 198.14 6
58 Goran Benić 196.11 9
59 Slobodan Pavlović 193.27 6
60 Toni Velić 192.58 6
61 Marko Laginja 190.32 5
62 Ivor Čevapović 189.05 8
63 Miroslav Klen 183.01 8
64 Ivan Horvat 175.37 5
65 Krešimir Štimac 173.65 3
66 Marko Vasilj 171.20 5
67 Francesco Scarpa 168.11 7
68 Božidar Marjanović 163.43 6
69 Ivan Vlahek 159.91 3
70 Maja Frlužec 159.42 9
71 Marta Bognar 159.08 10
72 Kristo Kristić 159.05 3
73 Leo Kovač 158.01 5
74 Filip Ratković 157.99 8
75 Igor Čičak 155.62 4
76 Ivan Marić 154.54 8
77 Milorad Rukavina 153.96 6
78 Ivica Mustač 145.19 4
79 Mario Miletić 144.34 5
80 Goran Vidmar 143.10 6
81 Marinko Čogelja 140.27 3
82 Franjo Falak 134.60 5
83 Anđelko Kecman 133.70 4
84 Gabrijela Čorković 133.26 6
85 Alen Krmpotić 131.17 4
86 Danijela Golek-Pilon 131.15 6
87 Siniša Ružić 130.19 5
88 Dejan Cerovec 123.50 4
89 Nikola Lazić 122.97 3
90 Domagoj Vogrinc 118.18 4
91 Gordan Konjević 117.63 4
92 Luka Bruketa 116.80 5
93 Siniša Blagojević 113.66 7
94 Bruno Pilon 113.38 6
95 Ana Kolobarić 113.21 3
96 Oto Filipović 111.74 5
97 Ladislav Ćoso 109.67 3
98 Dario Butković 104.44 3
99 Maja Bulatović 103.44 5
100 Antonela Gajdek 101.92 4
101 Josip Banić 100.44 3
102 Gojko Prusina 97.28 4
103 Gvido Piasevoli 96.64 3
104 Anamarija Varga 95.74 3
105 Josip Paškov 95.60 3
106 Branimir Ivković 94.17 3
107 Ivica Brtan 90.55 3
108 Juraj Strgar 89.26 4
109 Smiljan Zakarija 89.19 3
110 Dino Milić-Jakovlić 89.16 2
111 Martin Brkić 88.83 2
112 Luka Šprljan 88.18 6
113 Lukša Benić 86.89 2
114 Kristian Lasić 86.09 3
115 Marko Glibušić 84.10 2
116 Željko Pavlović 83.00 4
117 Paul Gojdanić 82.49 3
118 Marijan Lipovac 81.52 2
119 Ivan Žderić 81.17 2
120 Jasmin Mikolčević 79.98 3
121 Anže Božič 78.21 2
122 Goran Vesić 74.59 2
123 Kazimir Balog 74.22 3
124 Alen Žižak 73.53 3
125 Sandra Filipčić 72.70 2
126 Milan Kantor 72.00 3
127 Filip Drezgić 71.70 2
128 Vedran Kos 68.60 2
129 Saša Benzon 67.83 2
130 Tomislav Horvat 67.26 3
131 Dominik Hrestak 66.18 2
132 Igor Rendić 63.74 2
133 Sergej Filipović 62.49 2
134 Ivan Ferenčak 60.46 2
135 Pavao Banić 58.56 2
136 Josip Kovačić 56.71 4
137 Boris Benčić 55.77 2
138 Ivan Radun 55.11 2
139 Snježana Bunčić 54.21 1
140 Tomislav Denegri 51.82 2
141 Tin Kumer 51.67 2
142 Alex Humski 49.95 2
143 Giacomo Corazza 49.42 3
144 Zvonimir Herceg 49.28 2
145 Dino Bošnjaković 48.96 2
146 Lovro Marinović 47.33 1
147 Marijan Pandžić 47.29 2
148 Darinka Pisac 47.13 2
149 Andrija Radić 45.19 3
150 Zrin Crnjac 45.12 2
151 Dominik Varga 43.93 2
152 Marija Anušić 43.00 1
153 Milan Lopac 42.37 1
154 Filip Karačić 41.46 1
155 Mario Meštrović 38.78 2
156 Mate Šimić 38.64 1
157 Vanja Ilić 38.35 1
158 Ivana Lovrek 38.35 2
159 Minja Glumac 37.92 2
160 Damir Radovan 36.77 1
161 Branko Fajdiga 36.77 1
162 Igor Škevin 36.77 1
163 Frane Lukin 35.96 1
164 Željko Viskić 35.01 1
165 Arsen Krnić 34.65 1
166 Ivica Žuro 34.65 1
167 Ivan Novosad 34.62 3
168 Kristijan Šivak 34.12 1
169 Hrvoje Vlahov 34.12 1
170 Marija Rađa 34.12 1
171 Luka Bućan 34.12 1
172 Denis Lisac 34.12 1
173 Ana Bačić 33.81 2
174 Valter Kvalić 33.60 1
175 Ana Pašalić 33.60 1
176 Dario Pejin 33.60 1
177 Stipe Renje 33.53 1
178 Uroš Milurović 33.07 1
179 Boris Delipetar 33.07 1
180 Bojan Radošević 32.54 1
181 Anselmo Scremin 32.30 2
182 Emiljana Vozila-Mohorović 32.01 1
183 Tomislav Vrbanić 32.01 1
184 Marko Schmitlechner 32.01 1
185 Ivana Roguljić 31.64 2
186 Tin Adlešić 31.48 1
187 Marijan Kanjković 31.43 2
188 Marko Smiljić 30.95 1
189 Hrvoje Tenšek 30.95 1
190 Nikola Horvat 30.86 1
191 Vedran Sobol 30.43 1
192 Tomislav Majsec 30.43 1
193 Saša Lenuzzi 30.43 1
194 Vid Katić 30.43 1
195 Filip Novosel 30.40 1
196 Branimir Renje 30.33 1
197 Damir Bajrović 30.05 1
198 Ivan Vuković 29.94 1
199 Marina Maretić 29.90 1
200 Branimir Magaš 29.49 1
201 Marko Vulesica 29.44 1
202 Antun Akšamović 29.37 1
203 Ante Šikić 29.37 1
204 Darko Lisac 29.37 1
205 Jagoda Jerković 29.29 1
206 Marin Pažanin 28.84 1
207 Dalibor Benković 28.31 1
208 Vjekoslav Stubljar 28.31 1
209 Juraj Vladika 28.31 1
210 Luka Lacković 28.31 1
211 Tomislav Dumančić 28.10 1
212 Ivan Žmak 27.78 1
213 Stjepan Zlatić 27.26 1
214 Slaven Buzov 27.26 1
215 Ivan Borković 27.26 1
216 Paula Raguž 27.26 1
217 Robert Novak 27.26 1
218 Martin Ćorić 26.95 2
219 Željko Brčić 26.80 1
220 Marko Veizović 26.73 1
221 Ivan Vukovic 26.73 1
222 Ivan Telebar 26.72 1
223 Ante Doko 26.61 2
224 Filip Znaor 26.20 1
225 Hrvoje Maligec 26.17 1
226 Luka Deranja 25.67 1
227 Antonio Miletić 25.67 1
228 Lovro Kostur 25.67 1
229 Lidija Lopac 25.67 1
230 Tihomir Lončarić 25.50 1
231 Filip Stevanović 25.35 1
232 Miroslav Barbir 25.14 1
233 Goran Milić 25.14 1
234 Dario Peraić 24.87 1
235 Ivana Antončić 24.30 1
236 Šimo Širanović 24.09 1
237 Frane Kalebić 24.09 1
238 Šejla Rebac 23.95 1
239 Marko Carić 23.81 1
240 Ivor Štefanović 23.68 1
241 Ivan Lončar 23.49 1
242 Ivan Čorić 23.11 1
243 Ivan Šunde 23.03 1
244 Ivan Sirovica 23.03 1
245 Aljaž Božič 22.50 1
246 Maurizio Mlinaček 22.50 1
247 Mateo Puškar 22.50 1
248 Matko Kreber 22.08 1
249 Ivan Tomić 21.97 1
250 Jakov Kević 21.97 1
251 Luka Hranjec 21.97 1
252 Miro Šarić 21.97 1
253 Josip Šlenc 21.81 1
254 Ante Bradvica 21.65 1
255 Hari Klarica 21.55 1
256 Filip Škrabić 21.44 1
257 Ines Vanjak 21.26 1
258 Mijo Kalebić 20.92 1
259 Leo Carić 20.92 1
260 Juraj Kveder 20.92 1
261 Marija Dujič 20.71 1
262 Matej Kuraja 20.56 1
263 Domagoj Horvat 20.39 1
264 Filip Kovačić 20.39 1
265 Stipe Mustapić 20.39 1
266 Irina Markek 20.39 1
267 Dominik Všetečka 19.86 1
268 Davor Adlešić 19.86 1
269 Tomi Kunović 19.86 1
270 Jan Kukić 19.86 1
271 Domagoj Berić 19.33 1
272 Marko Terihaj 19.33 1
273 Matej Polak 19.33 1
274 Dubravka Štiglić 19.33 1
275 Ivan Kružić 18.81 1
276 Ivan Ribarić 18.80 1
277 Blanka Bradvica 18.80 1
278 Maja Holub-Injić 18.80 1
279 Šimun Kastrapeli 18.36 1
280 Marko Vučković 18.27 1
281 Matko Matijević 18.27 1
282 Ivica Strmečki 17.99 1
283 Vedran Štruklec 17.96 1
284 Lorenco Zekić 17.96 1
285 Adi Čaušević 17.75 1
286 Nenad Šinko 17.50 1
287 Marin Krstulović 17.22 1
288 Zvonimir Batarilo 16.80 1
289 Vanja Paulik 16.15 1
290 Stephanie-Ruth Hamp 15.99 1
291 Veronika Lipohar 15.65 1
292 Luka Antunović 15.63 1
293 Anja Aviani 15.54 1
294 Petra Vukelić 15.30 1
295 Bruno Roglić 15.10 1
296 Ante Ćubela 14.64 1
297 Stjepan Šiško 14.58 1
298 Mislav Đerđ 14.05 1
299 Mirko Musa 13.96 1
300 Vedran Ivičić 13.71 1
301 Jure Curać 13.23 1
302 Andrej Menalo 12.99 1
303 Luka Petković 12.99 1
304 Mirko Mijatović 12.89 1
305 Vedrana Bakša 12.64 1
306 Igor Orbanić 11.18 1
307 Majkl Mikolić 11.05 1
308 Zvonimir Tomić 10.83 1
309 Viktorija Pilon 10.54 1
310 Luka Juričić 10.20 1
311 Mislav Lukač 9.16 1
312 Vesna Brnabić 8.50 1
313 Lea Šikić 8.23 1
314 Tomislav Stočko 7.71 1
315 Sebastijan Petriković 6.85 1
316 Anri Deronjić 6.80 1
317 Kristijan Pereša 5.59 1
318 Tomica Petković 1.37 1
319 Tomislav Berić 0.00 0
320 Nikola Pezić 0.00 0
321 Daniel Letica 0.00 0
322 Nikola Badrov 0.00 0
323 Maja Rogulj 0.00 0
324 Petra Lypolt 0.00 0
325 Daniele Ukella 0.00 0
326 Ankica Vukelić 0.00 0
327 Marin Zupičić 0.00 0
328 Karlo Lugomer 0.00 0
329 Igor Bencetić 0.00 0
330 Mario Marušić 0.00 0
331 Tomislav Ćurin 0.00 0
332 Luka Čubelić 0.00 0
333 Marko Ožegović 0.00 0
334 Mirko Miočić 0.00 0
335 Luka Šutalo 0.00 0
336 Igor Popović 0.00 0
337 Ivan Žaja 0.00 0
338 Marin Fabijanić 0.00 0
339 Zoran Miković 0.00 0
340 Krešimir Guć 0.00 0
341 Petar Ciganović 0.00 0
342 Ivana Perak 0.00 0
343 Vladimir Nikolić 0.00 0
344 Mislav Zuanović 0.00 0
345 Ante Malekin 0.00 0
346 Borna Vukorepa 0.00 0
347 Hrvoje Posavec 0.00 0
348 Tomislav Skrbin 0.00 0
349 Ivana Nika 0.00 0
350 Jelena Rajher 0.00 0
351 Alen Barbić 0.00 0
352 Marijan Begonja 0.00 0
353 Ivana Kurečić 0.00 0
354 Franjo-Josip Marković 0.00 0
355 Dominik Perko 0.00 0
356 Robert Mašić 0.00 0
357 Mirna Karina Rogić 0.00 0
358 Grgur Erak 0.00 0
359 Ivan Barin-Turica 0.00 0
360 Dominik Mažar 0.00 0
361 Ivan Bosak 0.00 0
362 Zvonimir Lucić 0.00 0
363 Damir Stojanović 0.00 0
364 Filip Milković 0.00 0
365 Valter Gross 0.00 0
366 Mariann Makrai 0.00 0
367 Krešimir Šimić 0.00 0
368 Robert Lojpur 0.00 0
369 Jure Trutanić 0.00 0
370 Davor Vukosav 0.00 0
371 Besim Agolli 0.00 0
372 Dubravko Mitrović 0.00 0
373 Sanda Reić Tomaš 0.00 0
374 Srećko Remetin 0.00 0
375 Matija Lozančić 0.00 0
376 Luka Zovko 0.00 0
377 Tomislav Pribilović 0.00 0
378 Mario Zovko 0.00 0
379 Dasen Petrić 0.00 0
380 Mario Derossi 0.00 0
381 Sani Arbanas 0.00 0
382 Toni Viduka 0.00 0
383 Jakov Brižić 0.00 0
384 Jelena Ivanišević 0.00 0
385 Andrej Fric 0.00 0
386 Marija Župan 0.00 0
387 Ivan Glavaš 0.00 0
388 Stipe Vuletić 0.00 0
389 Ivica Cerovac 0.00 0
390 Davor Šišović 0.00 0
391 Ivana Brčić Sladonja 0.00 0
392 Tatjana Berc 0.00 0
393 Tihomir Banković 0.00 0
394 Goran Kvalić 0.00 0
395 Nebojša Nikolić 0.00 0
396 Neven Martinec 0.00 0
397 Alessandro Gasparini 0.00 0
398 Slaven Legović 0.00 0
399 Filip Kovačević 0.00 0
400 Paolo Peloza 0.00 0
401 Mateo Piljan 0.00 0
402 Iva Žufić 0.00 0
403 Stjepan Rusak 0.00 0
404 Željko Jurić 0.00 0
405 Danijel Knežević 0.00 0
406 Filip Žanpera 0.00 0
407 Tea Gregorović 0.00 0
408 Luka Glušac 0.00 0
409 Zdravko Abramović 0.00 0
410 Ana Širola 0.00 0
411 Alen Udović 0.00 0
412 Lucijan Kostrenčić 0.00 0
413 Darinka Pisac Zmaj 0.00 0
414 Branimir Šegović 0.00 0
415 Toni Franulić 0.00 0
416 Marko Kuterovac 0.00 0
417 Mate Šućur 0.00 0
418 Brane Mateljak 0.00 0
419 Mijo Gadžo 0.00 0
420 Goran Antonijević 0.00 0
421 Ana Jadrijević 0.00 0
422 Ranko Janković 0.00 0
423 Tone Cukon 0.00 0
424 Petar Matijević 0.00 0
425 Dean Žudić 0.00 0
426 Anamarija Luić 0.00 0
427 Vlado Drkulec 0.00 0
428 Ivica Pavić 0.00 0
429 Angela Rezo 0.00 0
430 Klaudio Perutka 0.00 0
431 Ante Jurjević 0.00 0
432 Ante Žužul 0.00 0
433 Ivo Buzdovačić 0.00 0
434 Mihael Berišić 0.00 0
435 Slaven Žužul 0.00 0
436 Dražen Pekčec 0.00 0
437 Mladen Petrović 0.00 0
438 Petar Bošnjak 0.00 0
439 Luka Peška 0.00 0
440 Irena Adžić 0.00 0
441 Tamara Martinović 0.00 0
442 Mak Vujanović 0.00 0
443 Mirko Mustapić 0.00 0
444 Zoran Kačanić 0.00 0
445 Đuro Miljević 0.00 0
446 Luka Rendulić 0.00 0
447 Grgur Knezić 0.00 0
448 Tomislav Bilić 0.00 0
449 Filip Veletić 0.00 0
450 Mislav Bošnjak 0.00 0
451 Goran Đurđević 0.00 0
452 Matias Buće 0.00 0
453 Ria Ergotić 0.00 0
454 Bojan Vučković 0.00 0
455 Mihael Tkalčec 0.00 0
456 Đeni Bradarić 0.00 0
457 Ana Pirović 0.00 0
458 Luka Butković 0.00 0
459 Danijel Rimanić 0.00 0
460 David Rajlić 0.00 0
461 Jovan Ćuk 0.00 0
462 Luka Barišić 0.00 0
463 Mario Špoljarić 0.00 0
464 Mario Tukonić 0.00 0
465 Luka Grbeš 0.00 0
466 Roko Jadras 0.00 0
467 Marko Pekčec 0.00 0
468 Robert Lončar 0.00 0
469 Jelena Vujčić 0.00 0
470 Ante Njavro 0.00 0
471 Ana Dukić 0.00 0
472 Branimir Vidović 0.00 0
473 Tomislav Vulić 0.00 0
474 Vicko Ivanković 0.00 0
475 Marijan Šteko 0.00 0
476 Petar Puljić 0.00 0
477 Dora Tot 0.00 0
478 Luka Pamić 0.00 0
479 Ante Živković 0.00 0
480 Luka Mandić 0.00 0
481 Roč Stilinović 0.00 0
482 Dora Kostrevec 0.00 0
483 Antun Pervan 0.00 0
484 Marko Ivanetić 0.00 0
485 Jakov Krolo 0.00 0
486 Roko Žaja 0.00 0
487 Dino Maganjić 0.00 0
488 Ivana Bacelj 0.00 0
489 Zvonimir Grubišić 0.00 0
490 Filip Žgela 0.00 0
491 Igor Milković 0.00 0
492 Samir Milla 0.00 0
493 Željko Šilović 0.00 0
494 Mario Brkić 0.00 0
495 Luka Lotina 0.00 0
496 Karolina Duž Velebit 0.00 0
497 Ante Marić 0.00 0
498 Franjo Hrsto 0.00 0
499 Samy Roubahie 0.00 0
500 Antonio Milovina 0.00 0
501 Goran Bjelić 0.00 0
502 Haris Zubčević 0.00 0
503 Jasminka Piralić 0.00 0
504 Petar Vid Keserica 0.00 0
505 Darko Horvat 0.00 0
506 David Čondić 0.00 0
507 Jakov S. Perković 0.00 0
508 Emir Džaferović 0.00 0
509 Hrvoje Rukavina 0.00 0
510 Tomislav Zubak 0.00 0
511 Saša Romić 0.00 0
512 Matija Klarić 0.00 0
513 Josip Luša 0.00 0
514 Siniša Dujanić 0.00 0
515 Tin Perkov 0.00 0
516 Verica Sinjaković 0.00 0
517 Ivan-Filip Maček 0.00 0
518 Josip Kelava 0.00 0
519 Matija Budimir 0.00 0
520 Lucija Zovko-Čevapović 0.00 0
521 Hrvoje Marin 0.00 0
522 Hrvoje Milošević 0.00 0
523 Stjepan Ivančić 0.00 0
524 Ines Levak 0.00 0
525 Filip Šinko Morandini 0.00 0
526 Gabrijela Zec 0.00 0
527 Matea Terlević 0.00 0
528 Siniša Kolarić 0.00 0
529 Andrea Jović 0.00 0
530 Ivan Ostojić 0.00 0
531 Anton Papić 0.00 0
532 Stipe Mandunović 0.00 0
533 Đani Frlan 0.00 0
534 Frane Kunac 0.00 0
535 Slaven Vručinić 0.00 0
536 Toni Tomić 0.00 0
537 Dino Božić 0.00 0
538 Josip Doljanin 0.00 0
539 Laura Vrbanić 0.00 0
540 Marijana Horvat 0.00 0
541 Ivan Varnica 0.00 0
542 Mijo Gudelj 0.00 0
543 Hani Klarica 0.00 0
544 Marko Bohacek 0.00 0
545 Boris Kratofil 0.00 0
546 Fran Novak 0.00 0
547 Tino Vela 0.00 0
548 Josip Dolibašić 0.00 0
549 Rafael Jurčević 0.00 0
550 Emma Blažević 0.00 0
551 Sandi Bajrić 0.00 0
552 Borna Bradić 0.00 0
553 Josip Filipović 0.00 0
554 Petar Bekić 0.00 0
555 Josip Batur 0.00 0
556 Iva Kasum 0.00 0
557 Perica Štefan 0.00 0
558 Nemanja Relić 0.00 0
559 Nevena Štokić 0.00 0
560 Damjan Novak 0.00 0
561 Božen Šarić 0.00 0
562 Pavle Horvat 0.00 0
563 Bojan Trifunović 0.00 0
564 Željko Čorak 0.00 0
565 Ema Čorak 0.00 0
566 Miroslav Ivančić 0.00 0
567 Đuro Jurišić 0.00 0