DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljuje se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

OžUJAK 2019.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 723.37 15
2 Neven Milijić 661.03 13
3 Perica Živanović 655.59 13
4 Krešimir Sučević-Međeral 636.31 16
5 Dražen Nemet 631.57 17
6 Mladen Vukorepa 617.49 15
7 Marijana Jakovašić 615.64 13
8 Ivan Jurić 578.00 12
9 Lovro Jurišić 553.54 17
10 Marin Arbani 549.19 14
11 Borko Barić 540.25 16
12 Boris Rauš 538.09 16
13 Haris Mujkić 514.29 15
14 Morana Zibar 511.95 12
15 Tomislav Bleiziffer 497.30 13
16 Tomislav Grubišić 495.80 14
17 Aleksandar Božić 490.00 17
18 Mario Kovač 476.84 17
19 Domagoj Šesto 469.70 16
20 Nikola Lazić 441.70 11
21 Nikola Paleka 419.48 15
22 Ivica Brtan 403.98 14
23 Krešimir Melnik 395.26 11
24 Roko Sven Surać 393.50 17
25 Šime Gverić 384.41 10
26 Dean Kotiga 383.29 8
27 Ruben Finderle 383.07 12
28 Dražen Cukina 375.57 13
29 Pavao Crnko 350.48 14
30 Ivica Loina 349.15 10
31 Igor Čičak 332.61 8
32 Gabrijela Čorković 309.09 15
33 Neven Trgovec 302.12 6
34 Ivan Marić 298.37 16
35 Dalibor Perković 295.23 10
36 N. N. 294.17 12
37 Ivan Žanetić 292.59 10
38 Hrvoje Pichler 281.84 9
39 Hrvoje Đurak 276.36 11
40 Marin Blažetić 274.48 11
41 Saša Jević 271.37 11
42 Kristijan Musa 267.36 7
43 Alen Franjić 251.76 7
44 Oto Filipović 247.40 11
45 Jasmin Mikolčević 246.28 9
46 Ljerka Karleuša 238.07 8
47 Goran Vesić 228.09 7
48 Ana Kolobarić 215.94 5
49 Goran Benić 211.10 9
50 Josip Rubeša 209.97 11
51 Duško Lakić 204.53 5
52 Fabijan Čorak 200.47 4
53 Božidar Marjanović 197.02 8
54 Marijan Lipovac 194.43 6
55 Dino Milić-Jakovlić 194.12 5
56 Dario Ivančić 193.53 5
57 Domagoj Vogrinc 189.59 6
58 Marijan Razum 187.94 4
59 Saša Vukmirović 181.42 6
60 Ivan Horvat 179.61 5
61 Bruno Gudelj 175.46 5
62 Anamarija Varga 175.30 5
63 Krešimir Štimac 166.39 3
64 Marijan Pandžić 162.91 6
65 Kristo Kristić 160.74 3
66 Svjetlana Gudelj 158.21 5
67 Robert Cerović 148.16 5
68 Josip Paškov 147.96 5
69 Ivan Čović 146.14 4
70 Danijela Golek-Pilon 144.82 6
71 Francesco Scarpa 142.00 5
72 Vedran Ivičić 135.86 7
73 Kristian Lasić 135.75 4
74 Damir Obad 135.62 3
75 Lovro Marinović 134.69 3
76 Borna Škrlec 131.82 4
77 Toni Velić 130.98 4
78 Marko Laginja 129.01 3
79 Milorad Podunavac 123.76 4
80 Zrin Crnjac 121.95 6
81 Ivan Vlahek 116.75 2
82 Josip Batur 115.02 3
83 Nikola Delić 114.19 4
84 Uroš Milurović 110.39 4
85 Dario Pejin 102.73 4
86 Gvido Piasevoli 101.85 3
87 Maja Frlužec 100.61 6
88 Dalibor Benković 99.81 3
89 Ivan Vulić 99.30 2
90 Branimir Ivković 98.51 3
91 Juraj Strgar 94.50 4
92 Milorad Rukavina 92.16 3
93 Bruno Pilon 91.18 5
94 Dejan Cerovec 89.88 3
95 Marinko Čogelja 89.57 2
96 Leo Kovač 88.16 3
97 Goran Vidmar 86.80 3
98 Marta Bognar 86.32 5
99 Anže Božič 83.36 2
100 Josip Banić 83.09 2
101 Tomislav Denegri 81.12 2
102 Ladislav Ćoso 79.98 2
103 Slobodan Pavlović 78.18 3
104 Marko Vasilj 77.78 2
105 Sandra Filipčić 76.82 2
106 Ivana Lovrek 76.56 3
107 Siniša Blagojević 76.41 4
108 Saša Benzon 75.20 2
109 Filip Drezgić 75.06 2
110 Anđelko Kecman 73.83 2
111 Dominik Hrestak 73.04 2
112 Dario Butković 72.71 2
113 Denis Lisac 71.95 2
114 Marina Maretić 71.12 2
115 Ivica Glavan 71.06 2
116 Hrvoje Vlahov 68.43 2
117 Vedran Kos 67.91 2
118 Ivan Pašalić 66.61 2
119 Ivan Ferenčak 65.57 2
120 Bojan Radošević 63.65 2
121 Gojko Prusina 63.30 2
122 Sergej Filipović 63.24 2
123 Tin Adlešić 62.76 2
124 Marin Pažanin 62.63 2
125 Ivana Bašić 61.45 2
126 Ivan Radun 60.59 2
127 Jakov Kević 59.29 2
128 Saša Lenuzzi 58.43 2
129 Ivan Borković 57.52 2
130 Maja Bulatović 57.13 2
131 Luka Cigler 56.30 2
132 Boris Benčić 55.89 2
133 Tomislav Barić 54.41 2
134 Martin Brkić 50.72 1
135 Dražen Polić 50.62 2
136 Šimo Širanović 48.30 2
137 Filip Škrlec 47.41 2
138 Dragan Gulam 47.02 1
139 Vedrana Bakša 45.77 3
140 Snježana Bunčić 45.12 1
141 Miroslav Klen 44.77 2
142 Marko Glibušić 43.32 1
143 Miro Šarić 43.29 2
144 Josip Ojvan 43.13 1
145 Mirna Ermenić 41.54 2
146 Jan Kukić 41.22 2
147 Bojan Goja 41.14 1
148 Ivan Žderić 40.68 1
149 Minja Glumac 40.55 2
150 Vanja Ilić 39.10 1
151 Matko Matijević 38.92 2
152 Sven Šijak 38.48 1
153 Nikola Horvat 38.09 1
154 Dominik Všetečka 38.03 2
155 Milan Lopac 37.72 1
156 Branko Fajdiga 37.51 1
157 Igor Škevin 37.51 1
158 Stipe Renje 37.11 1
159 Mislav Ilija Vulić 36.57 1
160 Josip Kelava 36.28 1
161 Ivan Novosad 35.99 3
162 Adrian Knežević 35.67 1
163 Marijan Kanjković 35.44 2
164 Arsen Krnić 35.40 1
165 Ivica Žuro 35.40 1
166 Mate Šimić 35.16 1
167 Kristijan Šivak 34.87 1
168 Marija Rađa 34.87 1
169 Ivan Ćorić 34.87 1
170 Luka Bućan 34.87 1
171 Ana Bačić 34.83 2
172 Filip Novosel 34.56 1
173 Vedran Milović 34.56 1
174 Valter Kvalić 34.34 1
175 Tin Kumer 34.34 1
176 Ana Pašalić 34.34 1
177 Ivana Roguljić 33.85 2
178 Boris Delipetar 33.81 1
179 Valent Cerovečki 33.55 1
180 Alen Krmpotić 33.29 1
181 Edis Kuko 33.26 1
182 Dragan Boras 33.17 1
183 Emiljana Vozila-Mohorović 32.76 1
184 Tomislav Vrbanić 32.76 1
185 Marko Schmitlechner 32.76 1
186 Željko Jurić 32.51 1
187 Marko Smiljić 31.70 1
188 Hrvoje Tenšek 31.70 1
189 Marija Anušić 31.18 1
190 Vedran Sobol 31.17 1
191 Tomislav Majsec 31.17 1
192 Vid Katić 31.17 1
193 Branimir Magaš 30.51 1
194 Ivor Čevapović 30.44 1
195 Antun Akšamović 30.12 1
196 Ante Šikić 30.12 1
197 Darko Lisac 30.12 1
198 Lukša Benić 29.86 1
199 Pavao Banić 29.27 1
200 Matej Polak 29.11 2
201 Vjekoslav Stubljar 29.06 1
202 Juraj Vladika 29.06 1
203 Luka Lacković 29.06 1
204 Luka Šprljan 28.74 2
205 Ivan Žmak 28.53 1
206 Ivica Šimić 28.53 1
207 Vedran Poturak 28.53 1
208 Božidar Grgur Drmić 28.28 1
209 Stjepan Zlatić 28.00 1
210 Slaven Buzov 28.00 1
211 Paula Raguž 28.00 1
212 Robert Novak 28.00 1
213 Hrvoje Rastovski 27.87 1
214 Franjo Falak 27.79 1
215 Siniša Ružić 27.47 1
216 Filip Ratković 27.47 1
217 Marko Veizović 27.47 1
218 Ivan Vukovic 27.47 1
219 Mario Miletić 27.27 1
220 Sandra Reić Tomaš 27.20 1
221 Filip Znaor 26.95 1
222 Luka Deranja 26.42 1
223 Antonio Miletić 26.42 1
224 Lovro Kostur 26.42 1
225 Lidija Lopac 26.42 1
226 Hrvoje Babić 26.00 2
227 Miroslav Barbir 25.89 1
228 Alen Žižak 25.89 1
229 Goran Milić 25.89 1
230 Goran Malešević 25.76 1
231 Valentina Šimić 25.76 1
232 Sebastijan Petriković 25.71 2
233 Frane Kalebić 24.83 1
234 Vedran Vrabec 24.75 1
235 Alex Humski 24.56 1
236 Milan Kantor 24.30 1
237 Tomislav Horvat 24.30 1
238 Verica Vojnović 23.89 1
239 Ivan Šunde 23.78 1
240 Ivan Sirovica 23.78 1
241 Dominik Varga 23.60 1
242 Petar Bošnjak 23.47 1
243 Željko Pavlović 23.25 1
244 Aljaž Božič 23.25 1
245 Maurizio Mlinaček 23.25 1
246 Mateo Puškar 23.25 1
247 Žarko Pintarec 22.90 1
248 Ivan Tomić 22.72 1
249 Luka Hranjec 22.72 1
250 Krunoslav Radaković 22.56 1
251 Marko Vulesica 22.39 1
252 Pavle Bobić 22.29 1
253 Anselmo Scremin 22.19 1
254 Filip Škrabić 22.19 1
255 Mijo Kalebić 21.66 1
256 Leo Carić 21.66 1
257 Juraj Kveder 21.66 1
258 Siniša Dujanić 21.33 1
259 Domagoj Horvat 21.13 1
260 Filip Kovačić 21.13 1
261 Stipe Mustapić 21.13 1
262 Irina Markek 21.13 1
263 Davor Adlešić 20.61 1
264 Tomi Kunović 20.61 1
265 Domagoj Berić 20.08 1
266 Marko Terihaj 20.08 1
267 Dubravka Štiglić 20.08 1
268 Giacomo Corazza 19.69 1
269 Ivan Ribarić 19.55 1
270 Blanka Bradvica 19.55 1
271 Maja Holub-Injić 19.55 1
272 Ivan Lončar 19.39 1
273 Luka Bruketa 19.29 1
274 Saša Paprić 19.18 1
275 Marko Vučković 19.02 1
276 Vlatka Radaković 18.74 1
277 Adi Čaušević 18.49 1
278 Darinka Pisac 17.96 1
279 Marin Krstulović 17.96 1
280 Vedran Štruklec 17.96 1
281 Ante Relja 17.91 1
282 Domagoj Janeković 16.71 1
283 Vedran Rožić 16.42 1
284 Luka Antunović 16.38 1
285 Bruno Čer 16.09 1
286 Željko Čićak 15.86 1
287 Bruno Roglić 15.85 1
288 Vesna Scrilla 15.70 1
289 Stjepan Šiško 15.32 1
290 Vanja Perić 15.08 1
291 Mislav Đerđ 14.79 1
292 Darko Jakus 14.23 1
293 Jasenka Anić 13.98 1
294 Jagoda Jerković 13.95 1
295 Andrej Menalo 13.74 1
296 Luka Petković 13.74 1
297 Saša Romić 13.20 1
298 Dinko Šimenc 12.65 1
299 Željko Brčić 10.87 1
300 Branko Bešenić 10.52 1
301 Lea Šikić 8.98 1
302 Tomislav Stočko 8.45 1
303 Josip Kovačić 3.99 1
304 Tomica Petković 2.11 1