DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljuje se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

SRPANJ 2020.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 584.33 13
2 Krešimir Sučević Međeral 565.02 10
3 Dražen Nemet 552.85 13
4 Mladen Vukorepa 539.93 10
5 Marin Arbani 527.30 12
6 Šime Gverić 527.09 12
7 Lovro Jurišić 519.96 13
8 Haris Mujkić 519.44 14
9 Boris Rauš 513.35 10
10 Borko Barić 509.46 13
11 Mario Kovač 498.89 11
12 Tomislav Bleiziffer 489.44 13
13 Kristo Kristić 481.98 9
14 Marinko Čogelja 479.09 10
15 Perica Živanović 479.05 8
16 Domagoj Šesto 473.70 13
17 Fabijan Čorak 445.25 8
18 Ivica Brtan 430.84 10
19 Dražen Cukina 427.51 14
20 Pavao Crnko 427.26 13
21 Dalibor Benković 424.68 14
22 Nikola Paleka 424.02 11
23 Roko Sven Surać 418.80 14
24 Josip Paškov 399.29 11
25 Ivica Glavan 393.72 13
26 Igor Čičak 389.27 8
27 Tomislav Grubišić 387.73 9
28 Hrvoje Pichler 387.00 11
29 Lovro Marinović 381.16 7
30 Domagoj Pozderac 374.21 7
31 Mislav Ilija Vulić 372.53 9
32 Ljerka Karleuša 371.03 11
33 Ruben Finderle 370.60 9
34 Ivan Marić 367.87 14
35 Darko Bačić 363.97 11
36 Marin Šuljak 360.31 12
37 Denis Lisac 351.38 10
38 Saša Jević 349.95 11
39 Ivan Horvat 347.61 8
40 Neven Trgovec 346.62 6
41 Barislav Poparić 341.84 10
42 Ana Žele 327.32 13
43 Mate Lokas 319.12 9
44 Grgo Birin 316.37 8
45 Branimir Ivković 304.93 8
46 Goran Vesić 299.25 6
47 Mario Krnić 298.67 9
48 Oto Filipović 286.61 8
49 Neven Milijić 284.89 5
50 Ivan Žanetić 277.38 7
51 Maja Vražić 269.87 10
52 Drago Kudra 264.56 7
53 Vedran Štruklec 250.18 7
54 Bruno Vojvodić 235.90 7
55 Marija Rađa 234.36 6
56 Jakov Kević 233.25 7
57 Gvido Piasevoli 221.13 6
58 Krunoslav Valentić 217.20 5
59 Hrvoje Đurak 213.28 7
60 Matko Šimić 210.76 6
61 Ante Uzelac 208.79 5
62 Mislav Maldini 208.66 6
63 Valter Gross 206.99 8
64 Ana Pašalić 204.21 5
65 Željko Jurić 202.55 6
66 Dominik Všetečka 200.10 5
67 Damir Obad 199.31 4
68 Marin Blažetić 198.95 6
69 Danijel Šušnjara 195.81 4
70 Željko Pavlović 194.13 7
71 Ivan Juraj 191.16 5
72 Antun Akšamović 183.98 5
73 Milorad Podunavac 182.95 5
74 Branimir Renje 179.78 4
75 Josip Pavić 176.43 4
76 Dejan Cerovec 176.25 4
77 Šimo Širanović 176.04 5
78 Josip Rubeša 175.76 8
79 Darko Lisac 172.15 5
80 Gabrijela Čorković 170.66 5
81 Ivica Loina 170.30 4
82 Mislav Blagaić 168.77 4
83 Leo Kovač 167.16 4
84 Morana Zibar 163.44 3
85 Bojan Radošević 162.66 4
86 Dominik Pozderac 161.07 5
87 Krešimir Melnik 156.32 3
88 Filip Drezgić 154.54 3
89 Aleksandar Božić 152.05 4
90 Siniša Dujanić 149.45 5
91 Maja Bulatović 149.07 5
92 Dino Milić-Jakovlić 142.98 3
93 Marko Laginja 141.88 3
94 Marijan Pandžić 140.01 4
95 Zvonimir Drvar 131.80 3
96 Alen Franjić 129.91 3
97 Dean Kotiga 129.25 2
98 Danijela Golek-Pilon 128.93 4
99 Saša Lenuzzi 126.71 4
100 Igor Barinić 126.63 5
101 Tomislav Lipošćak 125.25 3
102 Ivan Jurić 124.01 2
103 Josip Banić 122.14 3
104 Lucian Šošić 119.31 2
105 Bojan Goja 116.41 3
106 Ivan Vulić 109.17 2
107 Vjekoslav Stubljar 109.03 3
108 Petar Bošnjak 108.82 3
109 Dario Ivančić 108.23 2
110 Anamarija Varga 108.23 2
111 Zdenko Han 107.12 4
112 Marijana Jakovašić 105.38 2
113 Nikola Lazić 102.96 2
114 Ivan Čović 102.55 2
115 Kristian Lasić 101.46 2
116 Duško Lakić 101.05 2
117 Martin Mandić 100.81 3
118 Marin Pažanin 99.62 2
119 Goran Benić 97.74 3
120 Bruno Pilon 96.00 4
121 Kristijan Musa 95.04 2
122 Ivan Ćorić 94.34 2
123 Boris Gajić 91.79 3
124 Nikola Horvat 89.21 2
125 Nino Matoković 86.15 5
126 Franjo Falak 85.33 2
127 Tin Adlešić 84.27 3
128 Jerko Šubašić 84.08 3
129 Tomislav Nedić 83.19 2
130 Kazimir Balog 82.94 3
131 Zrin Crnjac 82.05 3
132 Andrej Zorić 80.62 2
133 Boris Benčić 77.53 3
134 Uroš Milurović 77.18 2
135 Josip Luša 77.11 2
136 Verica Vojnović 76.49 3
137 Ivo Karamatić 76.44 2
138 Ivan Radun 75.87 2
139 Marina Maretić 73.53 2
140 Ivana Bašić 72.29 2
141 Marijan Kanjković 70.18 3
142 Dragan Boras 68.42 2
143 Filip Škrlec 66.38 3
144 Bojan Hlača 65.51 2
145 Matko Matijević 62.52 3
146 Pavao Banić 62.34 2
147 Ivica Žuro 60.63 1
148 Ivan Lončar 60.38 2
149 Ivan Žderić 59.13 1
150 Vedran Ivičić 56.73 2
151 Borna Škrlec 56.72 1
152 Boris Delipetar 56.13 1
153 Darinka Pisac 55.09 2
154 Dragan Gulam 54.63 1
155 Ivan Andonov 54.63 1
156 Vedran Milović 53.88 1
157 Tomislav Jurić 52.76 2
158 Lucija Copić 52.64 2
159 Damir Hamzić 51.97 2
160 Lukša Benić 51.63 1
161 Tomislav Denegri 51.63 1
162 Sandra Filipčić 50.88 1
163 Hrvoje Šimić 49.97 2
164 Valent Cerovečki 49.38 1
165 Nikša Mitrović 49.38 1
166 Hari Klarica 47.87 1
167 Filip Novosel 47.87 1
168 Stipe Renje 47.59 1
169 Davor Adlešić 47.57 3
170 Arsen Krnić 46.89 1
171 Dora Dodig 44.87 1
172 Jurica Benčik 44.12 1
173 Antonio Barišić 43.72 2
174 Hrvoje Vlahov 43.61 1
175 Gordan Konjević 43.37 1
176 Filip Kopecki 43.37 1
177 Jakov Kusić 43.37 1
178 Domagoj Kušec 43.11 1
179 Alen Krmpotić 42.96 1
180 Gojko Prusina 42.62 1
181 Josip Jurić 42.18 2
182 Ivor Čevapović 41.87 1
183 Jasmin Mikolčević 41.65 1
184 Toni Velić 41.47 1
185 Milorad Rukavina 41.12 1
186 Anže Božič 40.63 1
187 Filip Znaor 40.40 1
188 Branimir Tot 40.37 1
189 Marko Miliša 40.34 1
190 Milan Kantor 39.62 1
191 Timon Grabovac 39.62 1
192 Dominik Varga 39.19 1
193 Ivan Telebar 38.87 1
194 Jurica Vuco 38.34 1
195 Tamara Baraba 38.12 1
196 Romeo Matić 37.37 1
197 Borna Antočić 37.06 1
198 Andrej Fric 36.62 1
199 Igor Ramov 36.62 1
200 Milan Lopac 36.45 1
201 Dražen Milak 36.40 1
202 Zoran Kačanić 35.12 1
203 Ante Živković 35.09 1
204 Ivan Boban 34.86 1
205 Srećko Jantol 34.44 1
206 Stjepan Lončarić 33.80 1
207 Tomi Kunović 33.78 1
208 Lana Pavlaković 33.78 1
209 Marko Glibušić 32.21 1
210 Marko Badovinac 32.12 1
211 Jaša Dimič 30.62 1
212 Ivan Peček 30.62 1
213 Zrinka Car 29.87 1
214 Domagoj Dražina 29.12 1
215 Helena Buranji 28.86 1
216 Florijan Skok 28.54 1
217 Lara Mandli 28.37 1
218 Marijan Lipovac 28.06 1
219 Hana Vlahov 27.79 1
220 Stipe Mustapić 27.62 1
221 Valentin Herman 27.62 1
222 Matic Šmigoc 26.87 1
223 Vedran Šenk 25.92 1
224 Kristijan Grubešić 24.92 1
225 Maja Spasojević 24.77 1
226 Šime Jelenković 24.62 1
227 Toni Livak 24.62 1
228 Petar Đapić 23.12 1
229 Božidar Marjanović 22.93 1
230 Miroslav Čabraja 22.39 1
231 Mate Šimić 22.04 1
232 Ivan Kolić 21.37 1
233 Siniša Ružić 21.28 1
234 Ante Pauk 21.08 1
235 Luka Stazić 19.43 1
236 Ivan Guć 18.61 1
237 Duje Duplančić 17.11 1
238 Ivana Antončić 16.95 1
239 Ante Pijaca 16.36 1
240 Peter Marinko 16.36 1
241 Mateo Pukšar 15.09 1
242 Matija Stojanović 15.09 1
243 Niko Gjanović 14.38 1
244 Petar Kalafatić 14.11 1
245 Antonio Čavrag 8.40 1