DRŽAVNA RANG LISTA

DRŽAVNA RANG LISTA

Državna rang lista objavljuje se jednom mjesečno i u nju ulaze rezultati samo individualnih natjecanja.

Broj bodova dobije se kao zbroj normaliziranih vrijednosti na pojedinom natjecanju (pomoću tzv. “z vrijednosti”) pri čemu se odbijaju četiri najlošija postignuta rezultata. Slijedi primjer.

Zamišljeni igrač Leopold Matakovski igrao je na 7 natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu imao je 81/210 bodova, a na pojedinim HOT100 natjecanjima 45, 60, 43, 53, 47 i 41 od 100 mogućih bodova. Broj bodova koje je ostvario na pojedinom natjecanju se računaju po formuli za standardizaciju vrijedosti: standardizirani rezultat = jakost kviza * (rezultat postignut na kvizu u omjeru s najboljih postignutim rezultatom – prosječna rješenost kviza) / standardna devijacija tog kviza, pa je tako na svjetskom prvenstvu postigao 60% najboljeg rezultata (81/135), a standardizirani rezultat mu je 12.5*(0.6-0.4959)/0.1672 = 7.783.
Kad se zbroje tako dobiveni rezultati za svako pojedino natjecanje (i odbiju četiri najlošija rezultata u godini, što uključuje i izostanke), Leopold Matakovski ima 29.3 boda od čega oduzmemo rezultatom od -221,224 bodova koji bi postigao igrač s nulama na svakom kvizu kako bi skalirali ljestvicu na pozitivne vrijednosti. Tako je njegov ukupan rezultat 250,52 boda. Jakost kviza je koeficijent koji iznosi 12.5, 10 ili 7.5, ovisno o relevantnosti kviza. Npr. za Svjetsko prvenstvo, British, Norway, Irish i Croatian Open iznosi maksimalnih 12.5, a za HOT100 iznosi 10.

Osim bodova, u desnoj koloni nalazi se broj odigranih natjecanja. Ako dva igrača imaju jednak broj bodova, igrač koji je odigrao manje natjecanja je bolji.

Autor rang liste: Krešimir Štimac Kira

REZULTATI

STUDENI 2018.

Rang Ime i prezime Bodova Odigranih kvizova
1 Dorjana Širola 791.47 17
2 Neven Milijić 752.61 16
3 Perica Živanović 724.02 16
4 Krešimir Sučević-Međeral 692.69 16
5 Dražen Nemet 680.61 18
6 Ivan Jurić 672.12 18
7 Marijana Jakovašić 657.93 15
8 Mladen Vukorepa 650.28 16
9 Borko Barić 592.57 18
10 Dean Kotiga 579.83 11
11 Tomislav Bleiziffer 571.25 14
12 Haris Mujkić 570.64 17
13 Lovro Jurišić 560.21 16
14 Tomislav Grubišić 559.67 16
15 Marin Arbani 547.32 13
16 Aleksandar Božić 529.45 17
17 Domagoj Šesto 492.80 17
18 Duško Lakić 485.43 12
19 Šime Gverić 484.57 12
20 Neven Trgovec 481.21 11
21 Ivica Loina 479.43 16
22 Mario Kovač 466.45 18
23 Nikola Paleka 446.48 17
24 Boris Rauš 434.01 11
25 Kristijan Musa 420.03 13
26 Dalibor Perković 387.60 15
27 Pavao Crnko 386.22 16
28 Dražen Cukina 377.65 13
29 Roko Sven Surać 372.27 18
30 Saša Jević 340.83 12
31 Ana Žele 331.88 16
32 Ljerka Karleuša 329.97 12
33 Ivan Čović 328.26 9
34 Ivan Žanetić 324.94 12
35 Krešimir Melnik 322.56 9
36 Hrvoje Đurak 305.75 14
37 Ruben Finderle 299.10 10
38 Morana Zibar 297.77 7
39 Alen Franjić 293.62 9
40 Igor Čičak 276.96 7
41 Dario Ivančić 267.09 8
42 Josip Rubeša 253.14 15
43 Nikola Delić 243.98 9
44 Ivan Marić 240.26 12
45 Gabrijela Čorković 236.65 11
46 Borna Škrlec 229.57 7
47 Fabijan Čorak 221.78 5
48 Božidar Marjanović 221.57 8
49 Luka Cigler 220.42 7
50 Nikola Lazić 217.78 5
51 Ivica Brtan 217.00 7
52 Krešimir Štimac 216.84 4
53 Ivan Ćorić 215.79 7
54 Ivan Horvat 209.99 6
55 Svjetlana Gudelj 201.10 7
56 Oto Filipović 200.46 9
57 Edis Kuko 199.61 5
58 Saša Vukmirović 191.75 6
59 Marko Vasilj 183.99 5
60 Danijela Golek-Pilon 178.70 8
61 Ivana Bašić 178.55 6
62 Bruno Gudelj 173.81 5
63 Damir Obad 165.49 4
64 Leo Kovač 164.64 5
65 Marijan Pandžić 159.22 6
66 Miroslav Klen 159.03 7
67 Sandra Vanjak 158.94 5
68 Kristo Kristić 157.07 3
69 Marko Laginja 154.20 4
70 Marinko Čogelja 139.44 3
71 Slobodan Pavlović 135.81 4
72 Marijan Lipovac 135.30 4
73 Siniša Ružić 134.83 5
74 Ivan Vulić 134.40 3
75 Maja Frlužec 133.86 7
76 Anamarija Varga 133.38 4
77 Jasmin Mikolčević 129.88 5
78 Bruno Pilon 129.85 7
79 Toni Velić 128.65 4
80 Goran Vidmar 127.52 5
81 Goran Benić 126.25 6
82 Marijan Razum 125.95 3
83 Filip Ratković 125.39 6
84 Dino Milić-Jakovlić 124.80 3
85 Ana Kolobarić 124.27 3
86 Domagoj Vogrinc 121.96 4
87 Anže Božič 119.48 3
88 Ivan Ferenčak 119.27 4
89 Kristian Lasić 119.18 4
90 Maja Bulatović 117.39 5
91 Milorad Rukavina 115.64 4
92 Ivan Vlahek 113.03 2
93 Juraj Strgar 110.92 5
94 Ladislav Ćoso 110.41 3
95 Franjo Falak 109.61 4
96 Goran Vesić 108.46 3
97 Anđelko Kecman 108.16 3
98 Uroš Milurović 106.68 4
99 Francesco Scarpa 105.83 4
100 Josip Banić 102.48 3
101 Ivor Čevapović 102.39 4
102 Siniša Blagojević 101.83 6
103 Marta Bognar 98.69 6
104 Josip Paškov 95.60 3
105 Branimir Ivković 93.24 3
106 Tomislav Denegri 92.98 3
107 Gvido Piasevoli 91.96 3
108 Dragan Gulam 86.94 2
109 Zrin Crnjac 86.22 4
110 Marin Blažetić 83.74 3
111 Ivan Radun 83.67 3
112 Mario Miletić 83.33 3
113 Boris Benčić 83.33 3
114 Ivan Žderić 82.19 2
115 Milan Lopac 76.38 2
116 Luka Šprljan 75.34 5
117 Alen Krmpotić 75.04 2
118 Vedran Kos 74.51 2
119 Ivana Lovrek 73.78 3
120 Sandra Filipčić 73.45 2
121 Filip Drezgić 73.31 2
122 Smiljan Zakarija 72.58 2
123 Dejan Cerovec 71.49 3
124 Josip Batur 71.13 2
125 Gordan Konjević 70.61 2
126 Gojko Prusina 70.58 3
127 Saša Benzon 68.58 2
128 Denis Lisac 68.23 2
129 Giacomo Corazza 67.00 4
130 Hrvoje Vlahov 65.65 2
131 Igor Rendić 64.76 2
132 Sergej Filipović 63.24 2
133 Dalibor Benković 60.91 2
134 Tin Adlešić 59.04 2
135 Paul Gojdanić 58.97 2
136 Marin Pažanin 58.92 2
137 Pavao Banić 58.56 2
138 Josip Kovačić 56.71 4
139 Snježana Bunčić 54.21 1
140 Ivan Borković 53.80 2
141 Tin Kumer 52.41 2
142 Vedran Ivičić 50.76 3
143 Martin Brkić 50.72 1
144 Alex Humski 49.95 2
145 Dino Bošnjaković 48.96 2
146 Tomislav Horvat 48.25 2
147 Lovro Marinović 48.08 1
148 Darinka Pisac 47.87 2
149 Tomislav Barić 47.64 2
150 Hrvoje Pichler 47.44 2
151 Luka Bruketa 47.04 2
152 Željko Pavlović 46.93 2
153 Ivana Roguljić 45.09 3
154 Dominik Varga 44.95 2
155 Šimo Širanović 44.59 2
156 Ivan Novosad 44.38 4
157 Marko Glibušić 43.32 1
158 Jagoda Jerković 43.24 2
159 Marija Anušić 43.00 1
160 Lukša Benić 42.60 1
161 Minja Glumac 40.55 2
162 Josip Ojvan 39.41 1
163 Vanja Ilić 39.10 1
164 Ivica Mustač 38.93 1
165 Mate Šimić 38.64 1
166 Dominik Hrestak 37.51 1
167 Branko Fajdiga 37.51 1
168 Igor Škevin 37.51 1
169 Dario Butković 37.50 1
170 Damir Radovan 36.77 1
171 Frane Lukin 35.96 1
172 Arsen Krnić 35.40 1
173 Ivica Žuro 35.40 1
174 Kristijan Šivak 34.87 1
175 Marija Rađa 34.87 1
176 Luka Bućan 34.87 1
177 Ana Bačić 34.83 2
178 Nikola Horvat 34.37 1
179 Valter Kvalić 34.34 1
180 Ana Pašalić 34.34 1
181 Dario Pejin 34.34 1
182 Dominik Všetečka 34.31 2
183 Željko Brčić 33.95 2
184 Boris Delipetar 33.81 1
185 Kazimir Balog 33.65 1
186 Stipe Renje 33.53 1
187 Bojan Radošević 33.29 1
188 Anselmo Scremin 33.04 2
189 Mislav Ilija Vulić 32.86 1
190 Emiljana Vozila-Mohorović 32.76 1
191 Tomislav Vrbanić 32.76 1
192 Marko Schmitlechner 32.76 1
193 Josip Kelava 32.56 1
194 Antonela Gajdek 31.93 1
195 Marijan Kanjković 31.72 2
196 Marko Smiljić 31.70 1
197 Hrvoje Tenšek 31.70 1
198 Vedran Sobol 31.17 1
199 Tomislav Majsec 31.17 1
200 Saša Lenuzzi 31.17 1
201 Vid Katić 31.17 1
202 Filip Novosel 30.84 1
203 Vedran Milović 30.84 1
204 Marina Maretić 30.64 1
205 Branimir Magaš 30.51 1
206 Branimir Renje 30.33 1
207 Antun Akšamović 30.12 1
208 Ante Šikić 30.12 1
209 Darko Lisac 30.12 1
210 Valent Cerovečki 29.83 1
211 Matej Polak 29.11 2
212 Vjekoslav Stubljar 29.06 1
213 Juraj Vladika 29.06 1
214 Luka Lacković 29.06 1
215 Ivan Žmak 28.53 1
216 Stjepan Zlatić 28.00 1
217 Slaven Buzov 28.00 1
218 Paula Raguž 28.00 1
219 Robert Novak 28.00 1
220 Marko Veizović 27.47 1
221 Ivan Vukovic 27.47 1
222 Filip Znaor 26.95 1
223 Martin Ćorić 26.95 2
224 Luka Deranja 26.42 1
225 Antonio Miletić 26.42 1
226 Lovro Kostur 26.42 1
227 Lidija Lopac 26.42 1
228 Hrvoje Maligec 26.17 1
229 Miroslav Barbir 25.89 1
230 Alen Žižak 25.89 1
231 Goran Milić 25.89 1
232 Tihomir Lončarić 25.50 1
233 Frane Kalebić 24.83 1
234 Robert Cerović 24.63 1
235 Milan Kantor 24.30 1
236 Ivana Antončić 24.30 1
237 Zvonimir Herceg 23.95 1
238 Šejla Rebac 23.95 1
239 Marko Carić 23.81 1
240 Ivan Šunde 23.78 1
241 Ivan Sirovica 23.78 1
242 Ivor Štefanović 23.68 1
243 Aljaž Božič 23.25 1
244 Maurizio Mlinaček 23.25 1
245 Mateo Puškar 23.25 1
246 Goran Malešević 22.97 1
247 Valentina Šimić 22.97 1
248 Ivan Tomić 22.72 1
249 Jakov Kević 22.72 1
250 Luka Hranjec 22.72 1
251 Miro Šarić 22.72 1
252 Filip Škrabić 22.19 1
253 Josip Šlenc 21.81 1
254 Mijo Kalebić 21.66 1
255 Leo Carić 21.66 1
256 Juraj Kveder 21.66 1
257 Hari Klarica 21.55 1
258 Domagoj Horvat 21.13 1
259 Filip Kovačić 21.13 1
260 Stipe Mustapić 21.13 1
261 Irina Markek 21.13 1
262 Marija Dujič 20.71 1
263 Davor Adlešić 20.61 1
264 Tomi Kunović 20.61 1
265 Jan Kukić 20.61 1
266 Matej Kuraja 20.56 1
267 Domagoj Berić 20.08 1
268 Marko Terihaj 20.08 1
269 Dubravka Štiglić 20.08 1
270 Petar Bošnjak 19.75 1
271 Ivan Ribarić 19.55 1
272 Blanka Bradvica 19.55 1
273 Maja Holub-Injić 19.55 1
274 Andrija Radić 19.16 1
275 Marko Vučković 19.02 1
276 Matko Matijević 19.02 1
277 Adi Čaušević 18.49 1
278 Šimun Kastrapeli 18.36 1
279 Marin Krstulović 17.96 1
280 Vedran Štruklec 17.96 1
281 Zvonimir Batarilo 17.81 1
282 Sebastijan Petriković 16.53 2
283 Luka Antunović 16.38 1
284 Filip Škrlec 16.23 1
285 Vanja Paulik 16.15 1
286 Bruno Roglić 15.85 1
287 Ante Ćubela 15.66 1
288 Stjepan Šiško 15.32 1
289 Petra Vukelić 15.30 1
290 Mislav Đerđ 14.79 1
291 Mirko Musa 13.96 1
292 Andrej Menalo 13.74 1
293 Luka Petković 13.74 1
294 Jure Curać 13.23 1
295 Saša Romić 13.20 1
296 Vedran Rožić 12.70 1
297 Vedrana Bakša 12.64 1
298 Igor Orbanić 11.18 1
299 Majkl Mikolić 11.05 1
300 Luka Juričić 10.20 1
301 Mislav Lukač 9.16 1
302 Lea Šikić 8.98 1
303 Vesna Brnabić 8.50 1
304 Tomislav Stočko 8.45 1
305 Anri Deronjić 6.80 1
306 Kristijan Pereša 5.59 1
307 Tomica Petković 2.11 1