Svjetsko prvenstvo

Informacije

Svjetsko kviz prvenstvo pojedinačno je kvizaško natjecanje koje od 2003. godine provodi Međunarodni kviz savez (IQA – International Quiz Association) krovna svjetska kvizaška organizacija sa sjedištem u Londonu. Od 2004. godine to se natjecanje održava u više država simultano na isti dan s istim pitanjima. Broj država organizatorica kao i ukupan broj igrača svake godine raste, a 2014.  prva je godina kad se u natjecanje uključila i Hrvatska.

 

FORMAT NATJECANJA

Natjecanje je individualnog tipa i može se reći da podsjeća na pismene ispite u školi ili na fakultetu. Ukupno 240 pitanja podijeljeno je na 8 kategorija po 30 pitanja. Svaka kategorija na svojem je listu papira. Kategorije su:

  • KULTURA

Na Svjetskom kviz prvenstvu ova kategorija proučava osobine pojedinaca i društava vidljive kroz njihove sustave vjerovanja. Umjetnički izričaji manifestirani u fizičkoj formi kroz razne medije također se uzimaju u obzir, kao i mjesta gdje su izloženi. (glavne potkategorije: arhitektura, likovna umjetnost, muzeji, mitologija, filozofija, religija)

 

  • ZABAVA

Ova se kategorija fokusira na prezentaciju slušnog i kinetičkog umjetničkog izražavanja u obliku glazbe i plesa, kao i na druge tipove performansa koji kombiniraju te elemente. Također se pokriva i distribucija informacija kroz radijske, televizijske i internet kanale. Od kategorije Mediji ova se kategorija razlikuje po potencijalu za improvizaciju i neposrednosti izvedbe. (glavne potkategorije: glazba (klasična, blues, filmska, jazz, rock, world), balet, mjuzikl i opera, radio, televizija, internet)

 

  • MEDIJI

Kategorija Mediji uključuje i fikcijske i stvarne opise ljudskih doživljaja. Ova kategorija pokriva jezične elemente koji potom vode do priča prenesenih u tiskanoj ili filmskoj formi. Radnja, metrika i drugi opći elementi formalne strukture razlikuju ovu kategoriju od kategorije Zabava. (glavne potkategorije: film (1900-1980, 1980-2000, nedavni), književnost (1900-1980, nedavna), poezija, drama, strip, jezik)

 

  • POVIJEST

Povijest se može okarakterizirati kao zapis događaja, ali kao i događaji sami. U nekim se slučajevima suvremena analiza podataka može razlikovati od interpretacija (usmenih ili pisanih) događaja od strane pobjednika ili preživjelih. Legende i mitovi okružuju mnoge narode, lokacije i vremena kroz povijest, a povijest stalno traži širu istinu, temeljenu na istraživanju, tehničkom napretku i otkrićima izgubljenih materijala. Svjetsko kviz prvenstvo pokriva ovo područje bogato informacijama svjesno da se odgovori za koje se 
danas misli da su točni mogu jednog dana promijeniti. (glavne potkategorije: 450-1492, 1492-1900, 1900-danas, trenutna događanja, istraživanja, slavne osobe, civilizacije)

 

  • SVIJET

Ova kategorija pokriva zemljopis i s njim povezanu tematiku. Testira se natjecateljevo poznavanje lokacija u širem i užem značenju tog pojma. Pitanja uključuju i ljudske i fizičke karakteristike mjesta. Pokrivena je ljudska interakcija s okolišem, kako mu se čovjek prilagođava, modificira ga i ovisi o njemu, kao i kretanja ljudi, robe i ideja. Termin “svijet” u ovom slučaju pokriva i cijeli svemir te njegovo istraživanje. (glavne potkategorije: gradovi, geografija, izumi, tehnologija, promet)

 

  • ŽIVOTNI STIL

Ova je kategorija vezana za dublje znanje natjecatelja o svakodnevnim  iskustvima. Svakodnevni odnos pojedinaca, obitelji i društava s njihovim  fizičkim, psihološkim, društvenim i ekonomskim okružjem čini srž ove kategorije. Životni stil iskazuje se i kroz rad i kroz razonodu, kao i kroz aktivnosti, stavove, interese, mišljenja i vrijednosti. Pitanja pokrivaju pojmove vezane za to kako ljudi sami sebe doživljavaju te kako ih drugi doživljavaju.Životni stil mješavina je motivacija, potreba i želja te na njega utječu faktori poput obitelji i društvenog staleža. (glavne potkategorije: običaji, dizajn, moda, hrana i piće, rukotvorine, zdravlje i fitness, ljudsko tijelo, new age vjerovanja, proizvodi i brendovi, turizam)

 

  • ZNANOST

Pitanja vezana za znanost mogu biti vezana za ljude koji su došli do raznih otkrića ili za opise kako su prirodne pojave ili fenomeni opisani kroz formule ili kako su klasificirani. Test se ne fokusira na izračun ili analizu, nego na natjecateljevo razumijevanje raznih metoda, hipoteza i uspjeha pri istraživanju, raznih tvari te oblika života. (glavne potkategorije: kemija, matematika, fizika, društvene znanosti, fauna, flora)

 

  • SPORT

Ova se kategorija primarno fokusira na događaje, natjecanja, rekreaciju i zabavu globalnog opsega. Uglavnom se radi o pitanjima o Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima, s ponešto pitanja o sportskim aktivnostima regionalne ili posebne prirode. Kategorija se bavi i raznim oblicima razonode, uz pitanja o igrama koje zahtijevaju vještinu ili igrama na sreću. (glavne potkategorije: atletika, timski sportovi, motosport, zimski sportovi, igre, hobiji i razonoda, rekordi)

 

Vrijeme rješavanja je 120 minuta podijeljenih u dva kruga po 60 minuta s  pauzom između. U prvom krugu rješavaju se četiri kategorije, a onda i u drugom četiri. Koje kategorije će biti u kojem krugu, određuje ždrijeb IQA-a. Nakon prvog kruga rješavanja kreće ispravljanje prvog kruga. Igrač sa suigračem zamjenjuje obrasce i ispravlja njegovo. Nakon drugog kruga postupak je identičan, osim što se za obrasce ne smiju zamijeniti isti igrači kao nakon prvog kruga.

Bodovanje je klasično: jedno pitanje = jedan bod. Najslabije riješena kategorija ne boduje se, što znači da je ukupno moguće ostvariti 210 bodova. Najslabije riješena kategorija uzima se u ozbir kod bodovnog izjednačenja natjecatelja. Detaljna pravila u izvornom obliku možete naći ovdje, a na papiru na hrvatskom jeziku bit će priložena na natjecanju uz obrasce za rješavanje.

 

PITANJA

Pitanja sastavlja međunarodni odbor Međunarodnog kviz saveza (IQA) u kojem su ove godine: Chris Jones (IQA Velika Britanija), Arko Olesk (IQA Estonija), Anurakshat Gupta (IQA Indija), Paul Bailey (IQA SAD), Paul Paquet (IQA Kanada) i predsjednik Steven De Ceuster (IQA Belgija). Odbor sastavlja oko 1500 pitanja, od kojih će se za prvenstvo izabrati njih 240, prema posebno pripremljenoj matrici. Pitanja ne favoriziraju niti jednu naciju te su ravnomjerno zastupljena uvažavajući sva geografska područja i kulture. Pitanja su tekstualna, uz neka dolazi i fotografija i uglavnom nisu u “blic formi”. Sva pitanja prevedena su na službeni jezik države domaćina natjecanja.

Što se težine tiče, pitanja ima svakakvih: od nekih najbanalnijih koja se provlače kroz puno TV i pub kvizova, pa do nekih opskurnih trivijalnosti koje se vrlo rijetko viđaju čak i na težim izdanjima pub kvizova. Kao primjer, po tri pitanja iz svake teme možete vidjeti u originalnoj verziji ovdje.

 

IZVJEŠTAJI